Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Goeiemorgen juf! Ik ben al klaar! Lockdown op de Elout en de Klimop

En zo stond op 16 maart alles stil en bleven scholen dicht. Tenminste: de gebouwen, want het onderwijs ging door.

Natascha van Nieuwenhuizen, directeur van de Elout in de Copernicusstraat: “Er werd natuurlijk al over gesproken en er was veel discussie over, dus helemaal onverwacht kwam het niet. Op 16 maart bespraken we in een leeg lokaal wat haalbaar was. Onze school is heel divers, kinderen komen overal vandaan. Dus we moesten goed bedenken hoe elk kind tot haar of zijn recht kon komen. Woensdag de 18e haalden alle ouders huiswerkpakketten op, en tussendoor kon er steeds extra materiaal gehaald worden. Voor elke klas stond op de website wat de kinderen moesten doen, met links naar filmpjes en allerlei educatief materiaal, veel ervan via Squla. En per dag was er een rooster van wat er via Teams gedaan werd. Woensdag 22 april stond er bijvoorbeeld voor groep 6 een dictee op de agenda; alle kinderen logden toen in om mee te doen. Voor vooral de ouders van de kleintjes was het een hele klus, hen werd ook via de site verteld hoe het allemaal moest. De onderwijzers hadden elke week contact met de kinderen en ze waren dagelijks voor vragen bereikbaar per mail. Ze zaten de hele dag achter hun beeldscherm en aan de telefoon.”

Honderd computers

Op de Klimopschool bleken veel kinderen thuis geen laptop of internet te hebben en het e-mailbestand was niet helemaal op orde. John Bodmann, directeur van de Klimop in de Cartesiusstraat: “Die enorme klus moest vanaf 16 maart geregeld worden. In anderhalve week kregen we honderd computers bij elkaar. Toen alle kinderen een computer én internet hadden, begonnen we met het afstandsonderwijs.” Op de Klimop werkten ze met Snappet: net als Squla een digitaal onderwijsplatform waar alle leermiddelen op staan die ook in het schoolgebouw gebruikt worden. Ook op de Klimopschool werd Teams gebruikt voor groepslessen, instructies voor de hele groep en voor een-op-een-contacten. John: “Zo hebben ze thuis wat ze op school ook hebben. En om half negen begonnen we. Alle kinderen online, en de leerkrachten bereikbaar via Teams.”

Goeiemorgen juf! Ik ben al klaar!

Elke ochtend kreeg de juf van groep 6 van de Elout een berichtje van een van haar leerlingen: ‘Goeiemorgen juf, ik ben al klaar’. Hij had geen moeite met het afstandsonderwijs, vertelt Natascha, “Integendeel zelfs, hij werkte op zijn eigen tempo en deed, niet afgeleid, veel meer dan op school. Zo hard ging natuurlijk niet iedereen, maar kinderen wisten wat ze moesten doen en ze deden het ook. En kinderen voor wie het moeilijk was, kregen extra hulp. En als we zagen dat het thuis even niet lukte, kwamen kinderen een paar dagen naar school. En ook kinderen van wie de ouders in cruciale beroepen werkten, kwamen vaker naar school.”
John: “De onderwijzer ziet of de kinderen er zijn, dan zijn ze online. Ze kwamen er niet onderuit, we zien zo immers wat ze doen. In het begin waren kinderen enthousiast, maar het mooie weer maakte het ook wel moeilijk voor hen. Het is ook heel raar: thuis zijn, maar wel moeten leren. En dan vaak ook met weinig ruimte in huis; dat bleek soms wel een struggle voor kinderen en hun ouders. En het duurde best lang. Als we zagen dat het mis ging, schakelden we schoolmaatschappelijk werk in, of de leerplichtambtenaar.”

Zes weken op een schoolcarrière

Natascha: “Tja, wat is een achterstand? Kinderen leren heel veel andere dingen in zo’n periode, ze kregen hulp van ouders, of van een buurvrouw, opa’s en oma’s met videobellen.” En dan lachend: “Een beetje vertrouwen in kinderen zelf, hun omgeving én in het onderwijs ..!” Ook John is er positief over: “Ik had meer problemen verwacht, maar kinderen en hun ouders deden het goed. En de onderwijzers natuurlijk, ik ben hartstikke trots op iedereen.”

Saai

Spelen … Dát missen alle kinderen. Met hun vriendjes op het schoolplein, ze missen elkaar. John ziet ‘s avonds veel leerlingen op het plein, om elkaar toch te zien en samen te spelen. “Het pandje van het welzijnswerk is ook dicht, het is dus vooral allemaal saai.”

En toen was het 11 mei

De Elout startte goed. “Fantastisch! De ouders blijven buiten het hek, de kleuters lopen meteen naar de juf. Dat gaat hartstikke goed,” zo vertelt Natascha. “De kinderen gaan twee hele dagen naar school, zo vinden we het voor ouders beter te doen en kan de opvang aansluiten. Ophalen gaat ook goed; om het wat te spreiden zijn de jongste kinderen 10 minuten eerder vrij. De woensdagochtend is voor noodopvang en extra aandacht voor kinderen voor wie onderwijs thuis lastig is of die een extra steuntje in de rug nodig hebben.”
Als kinderen op school zijn wordt er van alles uitgelegd, de dag daarna doen ze hun werkjes thuis. “Dat is best nog pittig, en vooral bij de hoogste groepers zien we wel eens dat ze in het weekend heel hard moeten werken, omdat het gamen door de week toch erg aantrekkelijk bleek. De meeste kinderen zijn heel blij om weer op school te zijn. Sommige kinderen zijn thuis gebleven, omdat er thuis iemand is die bij de risicogroep hoort, of omdat ouders het te spannend vinden. Het team is compleet, en daar prijzen we onszelf gelukkig mee. Dat scheelt natuurlijk enorm.”

Wennen

Bij de Klimop is het ook goed verlopen, vertelt John Bodmann. “Zeventig procent van de kinderen is op school. De kinderen die thuis zijn, zitten ‘online in de klas’. Bij hen is iemand thuis ziek bijvoorbeeld, dan is het te gevaarlijk. Of ouders zijn bang voor besmetting. We hebben alle kinderen in kaart, er is niemand tussenuit gevallen. En er zijn kinderen in het buitenland gestrand; in Italië, Bulgarije en eentje zelfs in Abu Dhabi, een heel end weg.
Bij de kringgesprekken op de eerste dag viel het op dat kinderen stil waren. Angst om wat er allemaal gebeurt, onwennigheid, en gewoon allemaal erg spannend.”
Op de Elout gingen kinderen hele dagen naar school, de Klimop koos voor halve dagen. John: “We wilden geen extra mensen buiten het team de school in, om besmettingen te voorkomen. Dus ook geen overblijfjuffen. We hebben met vier ingangen looproutes aangelegd, zodat kinderen elkaar niet hoeven te passeren, en leerkrachten vangen de kinderen buiten op.”
Op de Klimop is het team niet compleet. Drie leerkrachten behoren tot de risicogroepen en kunnen niet werken. “Tot nu is dat op te vangen, hoe dat verdergaat wordt nog met het bestuur besproken.”

8 juni

De een is blij dat de hele school weer opengaat, de ander heeft er wat twijfels over. John: “Het is een enorme beslissing, wij zouden liever nog tot de zomervakantie ‘half thuis-half op school’ doorgegaan zijn om zo voorzichtig mogelijk te zijn en te zien wat de versoepelingen doen.
De Elout is vooral blij dat de school weer helemaal open gaat. “Er zijn wat extra aanpassingen nodig, de logistiek buiten wordt ingewikkelder, vertelt Natascha, maar ik ben het ermee eens.”

Gevreesde achterstanden

Op beide scholen is geen of amper sprake van achterstanden. De kinderen worden goed in de gaten gehouden, en als er achterstand is, gaat het om kinderen die al wat extra aandacht nodig hadden. En die krijgen ze nu ook. Bij de Klimop zijn het vooral kinderen die nog niet zo lang in Nederland zijn. John: “En dat is vaak ook heel verrassend! Er is een gezin dat thuis samen zó hard heeft gewerkt dat de ouders nu ook Nederlands spreken. Nou! Petje af.”