Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Alimentatieproblemen en coronacrisis, wees lief voor elkaar!

De uitbraak van het coronavirus en de maatregelen om verspreiding van het virus in te dammen hebben veel werknemers, ondernemers en ZZP‘ers hard getroffen. Betaalt of ontvangt u kinder- en/of partneralimentatie, dan kan dit tot gevolg hebben dat de alimentatieverplichting niet kan worden nagekomen. Wat kunt u in dit geval doen?

Alimentatie kan (deels) niet worden betaald

De crisis heeft u aantoonbaar in de portemonnee geraakt, er is omzetverlies of baanverlies.
Het inkomen is veel lager of valt zelfs geheel weg. U maakt al gebruik van alle mogelijke tegemoetkomingen. Door verlies van draagkracht kunt u de alimentatie (tijdelijk) niet meer betalen: acute verlichting is geboden.

De oproep van Rutte om lief voor elkaar te zijn, geldt ook hier. Doe niets op eigen houtje, maar ga met elkaar in overleg! Als de alimentatie in een beschikking is vastgelegd, stop niet zomaar met betalen. Verschaf inzicht in de actuele financiële positie. Bent u ondernemer, laat uw accountant prognoses maken. Maak samen afspraken voor een tijdelijke wijziging gedurende een bepaalde periode en spreek een toetsmoment af – bijvoorbeeld begin 2021 om dan na te gaan of er te veel of te weinig alimentatie is betaald. Mocht u er samen niet uitkomen, dan kan een (advocaat) mediator met kennis van alimentatierecht- en rekenen u begeleiden naar een constructieve oplossing.

Alimentatie wordt niet ontvangen

Het is belangrijk met elkaar in gesprek te gaan. Stel geen onredelijke eisen als evident sprake is van een noodsituatie. Leidt dit niet tot een reactie en is de alimentatie in een beschikking vastgelegd, dan kan het LBIO (kosteloos, www.LBIO.nl) of de deurwaarder worden gevraagd tot inning over te gaan. Is de alimentatie alleen in een convenant of ouderschapsplan vastgelegd, laat u in dat geval informeren over het vastleggen van de alimentatie in een rechterlijke uitspraak (beschikking).
Samen moeten we door deze crisis, blijf financieel ook samen op de been door overleg!

Ien Ubaghs
Familierecht advocaat/mediator