Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

De Dutch Don’t Dance Division in gevaar – teken de petitie

Een oproep van De Dutch Don’t Dance Division.

De Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 heeft gemeend het subsidieverzoek van het Haagse dansgezelschap de Dutch Don’t Dance Division (DDDD) dit jaar niet toe te kennen. Dit zou betekenen dat de DDDD in haar voortbestaan wordt bedreigd. De Dutch Don’t Dance Division is na 24 jaar diep geworteld in de Haagse gemeenschap in het algemeen, en de dansgemeenschap in het bijzonder. De DDDD ijvert ervoor om dansen voor iedereen toegankelijk te maken. Het is onacceptabel dat dit gezelschap zou ophouden te bestaan. Dit zou een enorm gat slaan in de Haagse culturele sector. Wij roepen daarom via deze petitie op om het Advies te heroverwegen en alsnog subsidie toe te kennen aan De Dutch Don’t Dance Division.

De Dutch Don’t Dance Division – altijd dicht bij de mensen
Met de vier pijlers waarop de DDDD haar activiteiten baseert (De Junior Company van de DDDD-, de Haagse kerstproducties, De Dutch Summer Dance Course en Solo’s@the…) is het gezelschap een toonbeeld van hoe je dans dichter bij bewoners van de stad Den Haag brengt. Daarnaast raken ze scholieren met de educatieve voorstellingen, zoals Pest in het afgelopen seizoen. Tijdens de huidige pandemie, halen ze senioren uit hun eenzaamheid door dans naar hen toe te brengen. En in de kerstproductie werken amateurs en professionals, variërend in de leeftijd van 5 tot 65+ jaar samen aan een professionele dansvoorstelling. Ieder jaar trekt die kerstvoorstelling niets dan uitverkochte zalen. Afgelopen winter danste de DDDD ‘A Christmas Carol’ (gezet tegen het Den Haag van begin 1900) in het Zuiderstrandtheater, in samenwerking met het Residentie Orkest. In deze producties vinden jonge mensen en senioren, amateurs en professionals elkaar; zij leren van elkaar en inspireren elkaar. De kracht van de DDDD zit in de verbinding die zij met al hun werkzaamheden, keer op keer weer weten te leggen. Daarin weten zij passie en warmte voor dans en voor de medemens over te dragen.

Internationaal en zonder grenzen
De zomercursussen en workshops van de DDDD brengen vele dansers (van peuter tot senior, van leerlingen uit dansvakopleidingen tot amateurs) ieder jaar weer naar Den Haag. Cursisten (uit heel Nederland en daarbuiten) krijgen de kans lessen te volgen van internationaal vooraanstaande docenten. Het internationale aspect van deze cursussen reflecteert ook de brede, bevolkingssamenstelling van de stad Den Haag.

Professioneel dansgezelschap
Naast de vele publieksactiviteiten zoals hierboven genoemd is de DDDD een solide professioneel bedrijf. Daarin fungeert De Junior Company van de DDDD als springplank: zij geeft dansers de kans om zich als beginnend professioneel danser intensief bezig te houden met hun vak, podium ervaring op te doen, zich te ontwikkelen als dansprofessional, en zo hun kansen op een succesvolle carrière als danser te vergroten. De Junior Company heeft inmiddels al veel internationaal bekende dansers voortgebracht.

Oog op de toekomst
De DDDD is een eigentijdse onderneming die voor iedereen aantrekkelijk en toegankelijk is. Zij inspireert en faciliteert een nieuwe generatie dansers, choreografen en dansliefhebbers. De DDDD blijft continue oog houden voor de toekomst, staat nooit stil en blijft zich ontwikkelen. Met als basis de bestaande concepten van hoge artistieke kwaliteit, richt zij zich op het overdragen daarvan op nieuwe generaties. We mogen de DDDD niet verliezen; niet voor Den Haag, niet voor Nederland, niet voor de danswereld…..

De DDDD draagt bij aan het grote diverse culturele aanbod binnen en buiten Den Haag.
De Dutch Don’t Dance Division is er voor ons allemaal en moet er voor ons allemaal blijven!

GA NAAR DE PETITIE