Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Sociaal huurproject aan de Fahrenheitstraat 335-341

Renovatie dit jaar van start

Het sociaal huurproject in voormalige haardenfabriek en postkantoor aan de Fahrenheitstraat 335-341 gaat door. Voor de derde keer spreekt de redactie over de realisatie van dit ambitieuze project met Jaap ’t Hart, de directeur van de Koninklijke Haagse Woningvereniging 1854.

Najaar 2020 start de bouw

“Ja, we zijn nu zo goed als rond met alle procedures. Op 15 april geven we informatie aan de buurtbewoners in het pand op een inloopbijeenkomst. Daarna vragen we de vergunning aan en ondertussen werken we aan het ‘bestedingsgereed’ maken van het plan.” En dan start nog dit najaar de bouw/renovatie van het gehele complex. Ruim een jaar later volgt de oplevering van de 43 appartementen van 43 tot 45 vierkante meter tegen een huurprijs van ca € 600,00. De klimaatambitie met een energielabel EPC op waarde 0 en geen verzwaring van de parkeerbelasting in de buurt zijn gehandhaafd.

 

Een lang en ingewikkeld traject

In februari 2019 leek het erop dat de ontheffing van het realiseren van parkeerplaatsen en het deels nog ontbrekende budget snel op te lossen problemen zouden zijn. Jaap voorspelde toen nog een start van de bouw in 2019. Dat viel tegen. “We gingen uit van een huurcontract met de clausule van geen recht op parkeren op de openbare straat en het aanbieden van faciliteiten voor fietsen en elektrische scooters. Dat bleek heel wat minder eenvoudig te liggen.” Er moest toch een gemeentelijk ontheffingsbeleid gerealiseerd worden en de ambtelijke vertaling daarvan naar alle gemeentelijke diensten. De uiteindelijke uitkomst: de ontheffing is er en er komen laadpalen voor 4 deelauto’s bij het project. Daar moest vervolgens ook weer ruimte voor gevonden worden.

Moeilijk: bestaande kaders flexibiliseren

De begroting van het project is nog niet helemaal rond. Jaap gaat ervan uit, dat dit nu echt goed komt, met name vanuit een pot voor sociale huurwoningen van de gemeente. Het bleef spannend: zou het toch geen verliesgevend project gaan worden? “Het bestuur van de Koninklijke nam gelukkig in december het principebesluit om het project door te zetten. Het was geen kwestie van tegenwerking van de gemeente, maar het blijkt toch verdraaid moeilijk om in deze tijd van klimaatambities en een schrijnend tekort aan betaalbare huurwoningen voor doelgroepen als onderwijzers, zorgpersoneel en brandweerlieden de bestaande kaders te flexibiliseren voor zo’n project.”

Entree terug naar oude situatie

“Meteen na de geplande inloopbijeenkomst van de 15e april gaan we aan de slag met de noodzakelijke stappen voor de aanvang van de bouw.” Dit jaar nog moet het gebouw in de steigers staan. De oude entree van haardenfabriek en postkantoor wordt overigens nóg meer in overeenstemming gebracht met de historische situatie.

Illustratie: P Koolen. HVE architecten