Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

De Wet maatschappelijke ondersteuning

Het doel van de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning, is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo.

Zelfstandig blijven wonen
Kunt u wel wat ondersteuning gebruiken? Kom met al uw vragen naar het Wmo-inloopspreekuur in Bibliotheek Segbroek! Kijk samen met een deskundige welke ondersteuning u nodig heeft en of u mogelijk recht heeft op voorzieningen vanuit de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het huishouden, aanpassingen in de woning, hulpmiddelen (rolstoel, scootmobiel of sporthulpmiddelen), vervoer, individuele begeleiding, dagbesteding, logeren, beschermd wonen, opvang dak- en thuislozen, opvang slachtoffers huiselijk geweld of hulp bij geldzaken. Alles met als doel dat u zelfstandig kunt wonen en erop uit kunt!

Elke dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur is er een vrijblijvend inloopspreekuur in Bibliotheek Segbroek aan de Weimarstraat 353.