Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

De Energievoorziening ReVa klimaatneutraal in 2030

Den Haag moet in 2030 klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat we met z’n allen drastisch omlaag moeten met het gebruik van fossiele brandstoffen voor het verwarmen van onze huizen. We moeten van het gas los, zoals de landelijke overheid dat in haar publicaties noemt, met andere woorden: we moeten onze co2 uitstoot terugbrengen naar nul in 2030.

Energiegebruik in onze wijk
Als we inzoomen op onze wijk en we kijken alleen naar het energiegebruik in onze woningen, dan hebben we het vooral over gas voor verwarming en elektriciteit voor allerhande zaken in huis, zoals koelkast, wasmachine en tv. Onze woningen worden in veruit de meeste gevallen verwarmd met aardgas. Dit aardgas is een fossiele brandstof en door het te verbranden wordt er warmte gemaakt. En stoten we CO2 uit. Deze uitstoot van CO2 moeten we verminderen en bij voorkeur terugbrengen naar nul. Ook de elektriciteit die we gebruiken heeft in de meeste gevallen een fossiele oorsprong. Er zijn al duurzame alternatieven door elektriciteit groen in te kopen, zelf zonnepanelen te plaatsen of door mee te doen met een zonnecollectief zoals de Groene Regentes die kent.

Huishoudboekje
De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het onderzoeken van de huidige energiehuishouding van de wijk. Net als bij het financiële huishoudboekje moeten inkomsten en uitgaven in balans zijn. Bij een financieel huishoudboekje krijg je inkomsten uit werk, uitkering of investeringen. Je geeft geld uit aan wonen, boodschappen, vervoer, de energierekening, etc. Omdat je inkomsten en uitgaven nooit precies op hetzelfde moment plaatsvinden heb je een bankrekening of spaarpotje waarop je het geld tijdelijk bewaart.
Bij het energiehuishoudboekje werkt dit op ongeveer dezelfde manier. Alle energie die we bij onze energieleveranciers inkopen of zelf opwekken kunnen we zien als inkomsten. Alle energie die we gebruiken voor verwarming, koken, verlichting, huishoudelijke apparaten, etc. zijn de uitgaven. We hebben alleen nog geen spaarpotje waarin we energie kunnen opslaan.

Balans
Om ons energiehuishoudboekje in balans te krijgen, kopen we nu vooral veel energie van fossiele brandstoffen in, maar dat is geen duurzame optie. Gelukkig zijn er oplossingen om ons energie huishoudboekje wel duurzaam in balans te krijgen. Dat kunnen we doen door onze uitgaven te verminderen (verlagen energieverbruik), ons inkomen duurzaam te vergroten (meer duurzame energie opwekken) en een manier te vinden om onze energie tijdelijk in een spaarpotje op te slaan.

Onderzoek
Kopgroep2030 en de Groene Regentes hebben het initiatief genomen om een onderzoek te starten naar de mogelijkheden voor onze wijk om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Maar vooraleer aan oplossingen te werken is het belangrijk om de huidige inkomsten en uitgaven op een rijtje te zetten. Daarom is eerst onderzocht wat het huidige energieverbruik (gas en elektra) in de wijk is, hoeveel energie bewoners in de wijk duurzaam zouden kunnen opwekken en hoeveel energie in de wijk opgeslagen zou kunnen worden.

Resultaten
Volgens planning zijn begin april de resultaten van de eerste fase van het onderzoek gepubliceerd en met de wijk gedeeld en medio mei wordt door Duurzaam Den Haag en Kopgroep2030 i.s.m. met de Groene Regentes een bijeenkomst georganiseerd waar de resultaten met bewoners besproken worden en vragen worden beantwoord. Ook kijken ze dan hoe ze buurtbewoners kunnen betrekken bij zo’n wijkenergieplan.

Data en informatie
Het geven van exacte data is in deze corona-periode lastig, dus hou de kanalen van Kopgroep2030, de Groene Regentes en Duurzaam Den Haag in de gaten of stuur een mail naar kopgroep2030@gmail.com of info@groeneregentes.nl als je op de hoogte gehouden wil worden!

Wil je je eigen energieverbruik met dat van de rest van de wijk vergelijken? Op de website van Kopgroep2030 staat op een heldere manier beschreven hoe je dat kunt doen. https://www.kopgroep2030.nl/