Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Vrijwilligers gevraagd voor het District Actie Centrum (Rode Kruis)

Graag geven we jullie een update betreffende de werkzaamheden van het District Actie Centrum (DAC) in Haaglanden. Begin van de week is het lokale actiecentrum fysiek ingericht. Het team werkt vanaf de afdeling Den Haag e.o. aan de Zilverstraat 2. Er zijn continu mensen aanwezig om hulpvragen en inzetten te coördineren. Hierin wordt nauw samengewerkt met de veiligheidsregio, GHOR, GGD, Doktersposten en overige hulpdiensten. Omdat het virus zich dagelijks verder uitbreidt is het voor al deze hulpdiensten een uitermate intensieve periode. Dat geldt ook voor ons als lokale Rode Kruis. Wij houden rekening met urgentie van de binnenkomende hulpaanvragen en capaciteit die we in het district beschikbaar hebben.

Stand van zaken rondom pandemie coronavirus vanuit DAC
Dagelijks bieden zich mensen aan die hulp willen bieden als vrijwilliger. We proberen deze mensen zo goed mogelijk te woord te staan en hen te registreren. Afhankelijk van de hulpvragen vanuit de hulpdiensten matchen we deze vrijwilligersaanmeldingen.

Momenteel zijn er drie interventies, het Rode Kruis Den Haag e.o. biedt ondersteuning aan:
1. Het HADOKS (huisartsenposten) door telefoondiensten te bemannen
2. Het Leger des Heils, bij een tweetal nieuwe daklozenopvangcentra
3. Het Haga Ziekenhuis
Bij alle interventies wordt de veiligheid en gezondheid van onze vrijwilligers nauwlettend in de gaten gehouden.
De verwachting is dat er zeer binnenkort meer hulpaanvragen binnenkomen van derden.
Er worden momenteel veel vragen gesteld omtrent boodschappendiensten voor kwetsbare mensen in isolatie en met een beperkt sociaal netwerk. Er wordt gekeken of een boodschappendienst centraal te organiseren is i.s.m. Ready2Help vrijwilligers. Vanwege het landelijke karakter van Ready2Help komt hulpverlening via dit burgernetwerk op een andere manier op gang dan het lokale burgerhulpnetwerk.

Wil je graag helpen als vrijwilliger?
Wil je graag direct hulp bieden in Den Haag e.o. tijdens de corona-uitbraak? Vul dit online formulier in of stuur een mail naar dac.haaglanden@redcross.nl
Mensen in isolatie en met een beperkt sociaal netwerk hebben nu extra hulp nodig. Wil jij ook helpen? Meld je gauw aan.

Aanmelden als vrijwilliger

Heb je hulp nodig?
Heb je een luisterend oor, advies of extra hulp nodig omdat je in quarantaine of thuisisolatie zit? Dan kun je contact opnemen met de Rode Kruis Hulplijn (070-4455 888). Dit nummer is bereikbaar van 9.00 tot 21:00 uur.

Het team van het District Actie Team Haaglanden bestaat uit de volgende Rode Kruisers:
Rob van der Meer, Paul van Oers, Leon Janssens, Michiel Jurgens, Rutger Frantzen, Wim Rombouts, Kevin Remeijsen, Stephane van den Bos, Roy Zwaanswijk, Peter Stoffels, Sherita Poeran