Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Ondermijning in de Weimarstraat

over de onder- en de bovenwereld

Als de boven- en de onderwereld zich met elkaar vermengen, is sprake van ondermijning. Het geld dat met criminaliteit wordt verdiend, wordt witgewassen via investeringen in vastgoed en horeca. Zo verwerven criminele organisaties zich een machtspositie en dringen zij door tot de bovenwereld.

Ondermijningsbeeld

De Groene Amsterdammer onderzocht de ondermijning in de Weimarstraat. KonkreetNieuws vatte dat onderzoek voor de lezers samen (KN, okt 2019 en zie ook www.konkreetnieuws.nl artikel ‘Paprika’s en courgettes, hennep en heroïne. Ondermijning in de Weimarstraat’). Omdat ondermijning een steeds groter probleem is, gaf de gemeente het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) opdracht om de situatie in Den Haag in een ‘ondermijningsbeeld’ inzichtelijk te maken.

Meervoudig kijken

Ambtenaren en bestuurders moeten volgens plaatsvervangend burgemeester Remkes meervoudig leren kijken en handelen. Dat wil zeggen dat zij bij besluiten en acties niet alleen naar economische effecten kijken, maar ook naar integriteit en naar wat een maatregel betekent voor het voorkomen, signaleren en bestrijden van ondermijning.

Top-drie

Uit het ondermijningsbeeld blijkt dat er een ‘top-drie’ is van ondermijnende criminele activiteiten: drugscriminaliteit, arbeidsuitbuiting/slecht werkgeverschap en criminele investeringen in vastgoed en horeca. Het ondermijningsbeeld maakt duidelijk dat deze criminaliteitsvormen steeds meer verweven raken met legale structuren en voorzieningen. Sectoren als de horeca, het vastgoed en de detailhandel zijn daarbij nadrukkelijk in beeld.
De gemeente pakt de verschillende vormen van criminaliteit en fraude weliswaar al aan, maar er moet meer en het moet intensiever.

De focus op de Weimarstraat

Uit het ondermijningsbeeld blijkt dat ondermijning veel voorkomt in bepaalde gebieden van de stad. De gemeente wil beginnen in één van die gebieden, te weten de Weimarstraat en zij past hier een nieuwe bestuurlijke maatregel toe: De burgemeester kan een gebied aanwijzen waar elke individuele vergunningaanvraag afzonderlijk moet worden beoordeeld. Als blijkt dat criminelen achter een aanvraag zitten, wordt deze geweigerd. Deze arbeidsintensieve en nieuwe manier van werken wordt bij wijze van proef ingezet in een afgebakend gebied, in eerste instantie in de Weimarstraat.

Weimarstraat kantelgebied

Burgemeester Remkes: “De Weimarstraat is een kantelgebied en een effectieve aanpak van ondermijning maakt hier het verschil tussen een aantrekkelijk en veilig woongebied en (verder) afglijden. De belangrijkste problemen die we hier moeten aanpakken zijn malafide bedrijvigheid, de overconcentratie van coffeeshops en de daarmee verband houdende (overlast)problematiek en het gebrek aan kwaliteit en diversiteit van het winkelaanbod. De ervaringen die we opdoen in de Weimarstraat betrekken we bij de plannen voor de aanpak van de Zevensprong.”

Oren en ogen

De gemeente zegt toe bij deze aanpak ondernemers en bewoners nadrukkelijk te betrekken, omdat zij de oren en ogen zijn van de samenleving. (Samenvatting Raadsinformatie, december 2019)