Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

HOLKE’S huisje in Emma’s Hof

KonkreetNieuws besteedde enige tijd terug aandacht aan het kunstwerk van André Klawer in Emma’s Hof: de grote driedelige plaquette aan de muur meteen links als je binnenkomt. Iets verder in de tuin staat Holke’s Huisje, een architectonisch kunstwerkje gebaseerd op het Van Keeken Limonadehuisje aan de Buurtweg in Wassenaar.

Emma’s Hof

Het lijkt alsof hij er al eeuwen ligt, Stadstuin Emma’s Hof, hier aan de Galileistraat. Maar tijdens het gesprek met Marjolein Kramer en Holke Wierema, bestuursleden van het eerste uur, blijkt dat het idee van deze binnentuin pas voor het eerst ter sprake komt tijdens een straatfeest in 2007. In 2009 wordt de Stichting Stadstuin Emma’s Hof opgericht en kan de fondsenwerving beginnen. In november 2010 start de aanleg van de tuin en 18 juni 2011 is dan de officiële opening. Twee weken eerder is de bouw van Holke’s Huisje begonnen.

Drankmisbruik

Voor de geschiedenis van dit huisje in Emma’s Hof moeten we terug in de geschiedenis. Zo vanaf het midden van de 19e eeuw tot begin 20e eeuw is alcohol een serieus maatschappelijk probleem en anti-alcoholverenigingen schieten als paddenstoelen uit de grond. In 1842 wordt de Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van het Gebruik van Sterken Drank opgericht, in 1881 De Nederlandsche Christelijke Geheelonthouders Vereniging en in 1897 de Algemeene Nederlandsche Geheelonthouders Bond. De liberale Volksbond tegen Drankmisbruik richt rond 1900 in enkele steden koffiehuizen voor geheelonthouders op. Aan het begin van de Fahrenheitstraat op nummer 2 vind je nu nog steeds de tekst aan de gevel ‘Christelijk Geheel Onthouders Koffiehuis’ – weliswaar met een reclamebord van Heineken ernaast, maar dat laatste is van later datum…

Van Keeken Koffiehuisjes

Fred van Keeken, die rond 1900 een mineraalwaterfabriek heeft aan de Kepplerstraat 85, neemt contact op met de Scheveningse architect F.A. Koch. Koch ontwerpt kleine houten koffiehuisjes. In Den Haag en directe omgeving staan er een stuk of 30. Ze lijken op Zwitserse chalets, maar dan in miniformaat, 3 bij 3 meter. Hagenaars en reizigers kunnen bij deze kiosken terecht voor niet-alcoholische dranken, zoals water, limonade of melk.
Ook in ReVa en omgeving staan er begin 20e eeuw enkele, zoals blijkt uit een recent overzichtje in De Haagvaarder (uitgave van SHIE, nov 2019): aan de Groot Hertoginnelaan, de Regentesselaan, Laan van Meerdervoort en eentje op de hoek Beeklaan/Laan van Meerdervoort.
Inmiddels zijn vrijwel alle kiosken van Van Keeken uit het straatbeeld verdwenen. Vaak is de kiosk onherkenbaar aangepast aan de eisen van de moderne tijd, zoals die op het Statenplein, naast het Haagse Fotomuseum. Slechts eentje heeft de tijd overleefd, zij het in aangepaste versie: het koffiehuisje uit het begin van de 20e eeuw aan de Buurtweg in Wassenaar. ‘Aangepast’ want de kiosk heeft in de loop der jaren een vleugel aangebouwd gekregen.

Holke’s Huisje

Holke Wierema (“Ik maakte in 2010 op de motorkap van mijn auto de eerste tekeningen daar aan de Buurtweg”) is erg gecharmeerd van dat koffiehuis. Medebestuurslid en binnenhuisarchitect Marjolein Kramer vergroot het origineel met factor 1,2 opdat het gebouwtje groot genoeg is om te kunnen dienen als uitgiftepunt. Net blijvend binnen het bedrag van 50.000 (om Europese aanbesteding te voorkomen) vindt het bestuur een firma in Engeland die het houten huisje prefab in elkaar plaatst. Boven bij de nok is een klokkenstoel, net zoals bij het origineel in Wassenaar. Marjolein en Holke: ”Maar bijzonder is dat in onze klokkenstoel ook echt een klok hangt. Die hebben we gekregen van het Rotterdams bisschoppelijk depot”.
Holke’s Huisje is anno 2020 het enige Haagse huisje dat nog zichtbaar herinnert aan de kiosken van Van Keeken en het overmatige 19e eeuwse drankmisbruik…

Activiteiten in Holke’s Huisje in Emma Hof

Sinds 2011 staat Holke’s Huisje in Emma’s Hof. Het gebouw dient als uitgiftepunt voor koffie, thee en andere dranken tijdens evenementen die Emma’s Hof organiseert zoals de Seniorendag, de Kerstmarkt, de lampionnentocht tijdens Sint Maarten, de concerten in samenwerking met De Nieuwe Regentes, Jeu de Boules, de wijnproeverij Quatorze Juillet of tijdens de Koningskermis. Ook de groengroep, een groep van 20 vrijwilligers die de tuin bijhoudt, gebruikt het huisje voor de koffie en de thee. Als de koffie klaar is, luidt de bel…

Crowdfunding

Het huisje heeft onderhoud nodig. Zeker aan de zuidwestkant moet het hout, door uitvoeringsfouten in 2011, hoognodig worden vernieuwd en het geheel moet opnieuw in de verf. Kosten ongeveer 15.000 euro. Stichting Stadstuin Emma’s Hof heeft 5.000 beschikbaar en het restant hoopt de Stichting met een crowdfundingactie in te zamelen.

Het crowdfundingadres om het fraaie gebouw voor Emma’s Hof te kunnen behouden: https://www.whydonate.nl/fundraising/renovatie-holkes-huisje