Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

De Zevensprong.. van hoofdpijn naar verademing

De Zevensprong: Zeven wegen kruisen elkaar, trams van de randstadrail gaan over de Loosduinseweg en dan gaat ook nog tram 12 er dwars doorheen. De Beeklaan, Loosduinseweg, Loosduinsekade, Regentesselaan, Apeldoornselaan, De la Reyweg en de Paul Krugerlaan.

Hoofdpijndossier

Bewoners In ReVa vragen al lang om een oplossing en krijgen al jaren te horen “dat er nu echt wat aan gedaan wordt”. Het is een hoofdpijndossier voor de gemeente. Niet alleen vanwege die zeven wegen, randstadrail en tram 12, maar ook omdat er drie stadsdelen en twee wethouders bij betrokken zijn.

Toekomstscenario

Platform Stad (het onafhankelijke platform voor stedelijke ontwikkeling en architectuur) nodigde landschapsarchitecten uit om ontwerpen te maken voor een aantal knelpunten in de stad, waaronder dit kruispunt. Léon Emmen (van SMARTLAND landschapsarchitectuur) maakte een impressie voor de Zevensprong en in zijn toekomstscenario gaat de randstadrail ondergronds, is er een ovonde, verdwijnt de helft van het asfalt en is er ruimte voor waterberging en groen. Hiermee wil hij de verstening van de stad, waardoor zogeheten hitte-eilanden ontstaan en -te veel- water moeilijk weg kan, tegengaan.

Versmallen en vertragen

Dat de doorstroming op de Zevensprong volledig ontregeld is, is echt een probleem. Het openbaar-vervoerstelsel moet op de schop en een tramtunnel onder de Loosduinseweg zou ideaal zijn. Maar dat is voor de langere termijn. Voor de Zevensprong is het ook voor de kortere termijn mogelijk om de doorstroming te bevorderen. Door ‘versmallen en vertragen’ bijvoorbeeld; verkeerslichten weg, van twee rijstroken één maken en een grote ovonde aanleggen.

Verkeersdeskundig onderzoek: Je denkt dat je op een doorgaande weg 50 km per uur rijdt, maar door stoplichten is dat feitelijk 22,5. Door een ovonde rij je met 30 km rustig door en sta je niet steeds stil.

De Zevensprong

Vanuit alle zeven wegen kan het verkeer alle kanten op; zowel rechtdoor als links- en rechtsaf. Per weg zijn daar twee of drie stroken voor. En daar gaan dan nog trams doorheen. Versmallen en vertragen klinkt vreemd, maar het idee is dat het uiteindelijk goed kan werken. Op een ovonde gaat iedereen maar één kant op. Er is maar één verkeersstrook nodig en het verkeer kan vanaf de ovonde overal afslaan. Uit onderzoek blijkt dat de verkeerscapaciteit, hoeveel verkeer er op de weg kan, hetzelfde blijft en er gebeuren minder ongelukken.
Wethouder van Asten (D66, mobiliteit) kent de plek goed en ziet het scenario van Léon Emmen wel zitten. “Trams ondergronds past in de regionale plannen met het openbaar vervoer, en vergt een lange adem”, aldus de wethouder. “maar een ovonde is voor de kortere termijn een goed idee. Dat zou eerder aangelegd kunnen worden.”

Een verademing

De gemeente verkocht aandelen van Eneco en er is veel geld vrijgekomen. Geld om bijvoorbeeld te investeren in een betere mobiliteit, meer groen en een gezondere stad voor iedereen. Voor bewoners rondom de Zevensprong zou een ovonde een verademing kunnen zijn. En iedereen kan de lange wachttijden en ergernissen om de wijk uit en in te komen, in de auto, op de fiets of lopend, missen als kiespijn.

Omgevingswet

Over een klein jaar gaat de omgevingswet in. Het gaat dan om een samenhangende benadering van de leefomgeving en plannen moeten integraal zijn. Gemeentelijke afdelingen moeten daadwerkelijk samenwerken. Betrokkenheid van de samenleving wordt vergroot, met nadruk op burgerparticipatie aan de voorkant van het proces. Voor de Zevensprong een ware uitdaging, met het ontwerp van Léon Emmen als prikkelend uitgangspunt.

Platform Stad: www.platformstad.nl/mobiliteit-niet-minder-maar-anders/