Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

De VvE-balie

Veel woningen in Den Haag, en ook in ReVa, maken deel uit van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Dat zijn bijna allemaal kleine VvE’s. De gemeente wil leden van deze VvE’s stimuleren om te sparen voor het onderhoud en om maatregelen te nemen voor energiebesparing. De VvE-balie van de gemeente biedt daarbij gratis ondersteuning.

Niet actieve VvE

Den Haag heeft ruim 21.500 VvE’s. Daarvan zijn er zeker 4000 nog niet actief. Ongetwijfeld is daar ook een aantal van in ReVa. Die niet actieve VvE’s sparen niet voor het onderhoud en overleggen niet met elkaar. Een actieve VvE betekent goed onderhouden woningen en straten met een goede uitstraling.

Gratis hulp

De VvE-balie helpt eigenaren van woningen om de VvE’s actief te krijgen en te houden. Dat betekent onder andere hulp bij het opzetten en in stand houden van een bestuur of hulp bij het afsluiten van de juiste verzekeringen. Bewoners krijgen advies over het gezamenlijk onderhoud van het pand, over de hoogte van de VvE-bijdragen of over het oplossen van meningsverschillen en conflicten. De VvE-balie kan informatiebijeenkomsten organiseren voor zelfbestuurders en voorzitters van VvE’s. En niet onbelangrijk in deze tijden: de balie kan adviseren over duurzaamheidsmaatregelen.

Afspraak

Maak een afspraak met de VvE-balie. Op basis van het gesprek bekijkt de balie samen met je welke vervolgstappen mogelijk zijn. Is een telefonisch advies niet voldoende? De VvE-balie kan dan op verzoek van de appartementseigenaren de hele VvE uitnodigen om te praten over de hulp die de VvE nodig heeft. En nogmaals: gratis. De VvE-balie zit in het Stadhuis aan het Spui. Telefoon: 070 353 32 81 – VvEbalie@denhaag.nl