Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Samen met Kopgroep 2030 werken aan een duurzame buurt!

Als nieuw buurtinitiatief rond het Koningsplein en omgeving heeft Kopgroep 2030 zich als doel gesteld de buurtbewoners zo goed mogelijk te informeren en waar nodig te mobiliseren voor een duurzame toekomst van de wijk. De kleine groep vrijwilligers werkt als partner van Duurzaam Den Haag samen met de Gemeente Den Haag en bestaande buurtinitiatieven zoals de Groene Regentes.

Energierijke avond

Op 30 oktober j.l. presenteerde Kopgroep 2030 zich voor het eerst aan zo’n 60 enthousiaste buurtbewoners in de expositieruimte van Nest tijdens een Energierijke avond. Iedereen kon mee discussiëren aan verschillende tafels over de diverse thema’s die de Kopgroep het komend jaar wil oppakken.

Van isoleren tot anders koken

Zo was er discussie over hoe samenwerkende buurtbewoners hun huizen kunnen isoleren en andere energiebesparende maatregelen zouden kunnen oppakken. Hoe bewoners anders kunnen gaan koken en welke groene maatregelen er genomen kunnen worden om de buurt beter te beschermen tegen extreme weersomstandigheden. Op de avond kwamen verschillende nieuwe ideeën naar voren en in 2020 zal Kopgroep 2030 meer EnergyParty’s, groene zaterdagen en een regentonnenactie organiseren. Het plan is om op diverse informatieavonden te praten over bijvoorbeeld energie bespaartips of over financiering van VvE plannen. Ook is het streven om gesprekken met energiecoaches te faciliteren

Warmtenetwerk in de buurt

Belangrijk is de discussie rond de aanleg van een warmtenetwerk in de omgeving van het Koningsplein. Wat is de beste oplossing voor de wijk als we allemaal van het gas af moeten? Wat gaat er komen vanuit de gemeente? Wat kunnen we als buurtbewoners initiëren? Allemaal vragen waar nog geen antwoord op is, maar waar Kopgroep 2030 wel actief in de discussies meedoet met gemeente, de Groene Regentes en Duurzaam Den Haag. Het was te vroeg om dit op 30 oktober te presenteren maar de hoop is om hier in 2020 meer duidelijkheid over te krijgen. Kopgroep 2030 wil op tijd relevante informatie met alle buurtbewoners delen en zal dan ook om input vragen.

Meer bewoners activeren

Het grootste struikelblok dat in alle gesprekken op 30 oktober werd genoemd was de noodzaak om meer mensen te activeren om voldoende draagkracht te creëren om uiteindelijk mee te kunnen beslissen over hoe de bewoners de transitie in deze buurt vorm willen geven.
Verschillende ideeën zijn naar voren gebracht en in alle discussies is daarbij ook gesproken over het nieuwe initiatief om meer mensen (en VvE’s) te bereiken via een zgn. straataanpak.

Mijn straat loopt op kop

Kopgroep 2030 heeft het projectvoorstel ‘Mijn straat loopt op kop!’, (inmiddels succesvol) ingediend voor financiering bij het nieuwe gemeente-initiatief ‘Energie uit de Wijk Challenge’. Het project is geselecteerd als een van de 12 Energie Toppers in Den Haag. Kopgroep 2030 wil in 2020 met een of twee straten in de buurt aan de slag gaan om een straatcollectief te vormen (of uit te breiden). Het biedt bewoners een uitgebreid pakket informatie aan over een breed scala van onderwerpen, geeft technisch advies en procesbegeleiding, meet zorgvuldig wat de resultaten van de acties zijn en hoopt dat het collectief in staat is eventuele twijfelaars over de streep te trekken.

Jouw straat?

Wil je jouw straat nomineren? Houd de Facebookpagina van Kopgroep 2030 en de nieuwsbrief van Duurzaam Den Haag dan in de gaten. Of nomineer meteen je straat via kopgroep2030@gmail.com. Wil je meer weten of denk je zelf een goed idee te hebben en wil je misschien actief een bijdragen leveren, neem ook dan contact op.