Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

KC Toermalijn Al voor de start van de nieuwbouw in 2020 worden er muren geslecht in de tijdelijke huisvesting

Basisschool De Toermalijn zat in het schoolgebouw aan de Beeklaan 184 en zit sinds een paar jaar tijdelijk in het pand aan de Weimarstraat 300. In 2020 beginnen de werkzaamheden aan het schoolgebouw aan de Beeklaan en als die klaar zijn gaat de school weer terug naar de vertrouwde plek.

Onderwijsvernieuwing gaat gewoon door

Een gesprek met de directeur van de basisschool Toermalijn, Nienke Huizinga en met Hugo de Haan, projectleider nieuwbouw van Stichting Lucas Onderwijs over de planning van dit project. Nienke was adjunct-directeur basisonderwijs uit de ondernemersstad Rotterdam. Ze voelt zich als een vis in het water bij Toermalijn. De school is stabiel qua leerlingenaantal (163 kinderen) en de inhoudelijke ontwikkelingen gaan, ondanks de beperkingen van de tijdelijke huisvesting in het oude schoolgebouw in de Weimarstraat, gewoon door.

Leerpleinen

Toermalijn doet sinds 2015 aan Talentonwikkeling, 6 extra uren voor ICT, dans, beeldende vorming mediawijsheid, muziek, sport en techniek gegeven door vakkrachten. In 2017 voerde de school het PBS in: versterken van gewenst gedrag op het vlak van veiligheid, respect en verantwoordelijkheid, zichtbaar aan de in de school hangende poster en de ‘toero-muntjes’, uitgedeeld door leerkrachten. In 2018 is een start gemaakt met het leren in domeinen: 3 grote leerpleinen, waarin de kinderen werken op niveau in leeftijdsgroepen van 2.5-6, 6-9 en 9-12. Per domein worden de leerlingen begeleid door meerdere leerkrachten en leerkrachtondersteuners. In de afgelopen zomervakantie zijn hiervoor zelfs enkele muren tussen lokalen in de tijdelijke huisvesting doorbroken. Natuurlijk zullen straks in de nieuwbouw leerkrachten en leerlingen pas echt optimaal in die domeinen werken.

Combinatie van oud en nieuw

Hugo de Haan, van beroep architect, is sinds 2 jaar projectleider bij de Stichting Lucas Onderwijs. “De nieuwbouw aan de Beeklaan is ontworpen door Bureau DP6 en het wordt een combinatie van oud en nieuw. Het voorgebouw met het imposante trappenhuis blijft behouden. In dit voorgebouw bevindt zich de hoofdentree voor de gebruikers. Hierachter ligt een atrium met een transparante scheiding tussen Centrum Jeugd en Gezin aan de zuidkant en het Integraal Kind Centrum aan de noordkant. In het Integraal Kindcentrum komen basisschool Toermalijn, Kinderopvang 2Hoek en peuterleerplek Toermalijntjes.
In de nieuwbouw daarachter komen 3 leerpleinen, een per verdieping, de gymzaal, de kinderopvang en de buitenschoolse opvang. De peuterleerplek komt in de voorzijde van het Kindcentrum. Achter de school een mooie speelplaats en een tuin, die verbonden wordt met de tuin van Jonker Frans. Ook de ingang van de gymzaal komt aan de achterzijde.
De vergunningsprocedure is in een vergevorderd stadium en de buurt is op een informatieavond geïnformeerd. De reacties waren overwegend positief. Zoals het er nu uit ziet, kan de bouw in het eerste half jaar van 2020 starten en de school zou dan einde 2021, begin 2022 opgeleverd kunnen worden.”

Prachtige toekomst

Zo krijgt de Toermalijn een bij de tijd passend onderkomen op de plek, waar de historie van de voormalige Heilig Hartschool en die van het klooster, nu Jonker Frans, weer bij elkaar komen. Er ontstaat dan weer een bruisend verkeer van kinderen en ouders aan de Beeklaan, want het is nu wel erg stil daar naast de kerk. Maar al in 2020 bij de start van de bouw is het met de rust gedaan. Personeel en kinderen kijken uit naar die prachtige toekomst.