Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Help de vogels, hang een nestkast op Nieuwe serie nestkasten bij de Haagse Vogelbescherming

De Haagse Vogelbescherming De Wulp heeft een serie nestkasten ontworpen die tegemoetkomen aan de behoeften van bepaalde vogels. Onze Haagse vogels kunnen wel wat hulp gebruiken. Ook in ReVa zijn nestkastjes daarom meer dan welkom.

Najaar en winter

“De beste tijd om de kasten op te hangen, is in het najaar en de winter,” zegt Foeke Zeilstra van de Haagse Vogelbescherming. “Dan hebben ze een paar maanden de tijd om eraan te wennen, en in die tijd trekt de beitslucht eruit. Af en toe blijven ze alvast een nachtje over in de nieuwe behuizing voordat ze er in april/mei definitief mee in de weer gaan. Het tijdstip hangt een beetje van de winter af. Voor ReVa denk ik aan nestkasten speciaal voor koolmezen en pimpelmezen; daar zul je ze een heel groot plezier mee doen.”

Nestgelegenheid

We weten het zo langzamerhand wel: het gaat niet goed met de vogels. Dat heeft veel te maken met het nieuwe bouwen. Veel nestgelegenheid is verdwenen, bijvoorbeeld voor de mussen, die we hier nauwelijks meer zien. Die huizen graag in ruimtes onder de pannen op onze daken, en die ruimtes zijn goeddeels verdwenen. Prettig voor de bewoners, die goed geïsoleerde huizen, minder fijn voor de vogels. Vogels zoeken ook nesten in spleten en holen in oude bomen, en die zijn er ook niet meer zo veel. De meeste bomen zijn jong en gaaf. En waar zijn toch die gierzwaluwen gebleven? “Dat is inderdaad een groot raadsel. Eerlijk gezegd weten we het niet. Maar we vrezen dat het veel te maken heeft met het teruglopende insectenaanbod.” Jammer voor deze bijzondere vogels, die bijna nooit aan de grond komen en vliegend hazenslaapjes doen.

Bijna 95 jaar

Inmiddels zit de Haagse Vogelbescherming niet stil. Behalve dat ze nestkasten bouwen, vangen ze ook gewonde en zieke vogels op (ruim 10.000 per jaar!). Daarvan gaat toch zo’n 60 procent weer genezen terug de natuur in. Daarnaast hebben ze overleg met bouwers en aannemers om ze te bewegen neststenen voor gierzwaluwen in te metselen in nieuwe gebouwen. En Foeke heeft ook nog een nieuwtje: “In 2020 bestaat de Haagse Vogelbescherming 95 jaar. Voor die gelegenheid zijn we van plan om voor alle wijken van Den Haag iets bijzonders te doen om de vogels te helpen”.

U wilt ook een nestkastje?

Op de website van de Haagse Vogelbescherming kun je veel interessante informatie vinden, zoals over het voor een luttel bedrag bestellen van de nestkasten en over cursussen en lezingen, waarnemingen (in oktober bijvoorbeeld een raaf, een zeearend en een kraanvogel!), én natuurlijk hoe je lid kunt worden, voor maar € 15 per jaar en tot 18 jaar gratis. www.haagsevogels.nl