Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Gastvrije bijeenkomst over mantelzorg

Druk en gezellig was het op de Mantelzorgbijeenkomst vrijdag 15 november in het gebouw van Wij Weimar en er was ontbijt, gebak en muziek. Maar het ging over een serieus onderwerp: mantelzorg.

Zorgen voor Morgen / Eigen Kracht

De middag was georganiseerd door de Stichting Zorgen voor Morgen, die als doel heeft hulp te verlenen aan vrouwen die weinig inzicht hebben hoe hun belangen te behartigen, in samenwerking met Stichting Eigen Kracht, die hulp kan bieden om zelf de regie te houden in hulpverleningssituaties. Veelal gaat het hier om vrouwen met een migrantenachtergrond.

Uit liefde

In deze kringen is mantelzorg door diverse omstandigheden een extra zware last, niet in het minst omdat dit als een volstrekt vanzelfsprekende taak wordt gezien. En die geluiden waren ook te horen tijdens deze bijeenkomst: “We doen dit uit liefde en vanuit ons geloof!” Ondanks dit worden de zware mantelzorgtaken bij velen wel degelijk gevoeld.

Af en toe op adem komen

Wethouder Kavita Parbhudayal beloofde serieus te gaan kijken hoe tegemoet te komen aan de wensen die tijdens deze bijeenkomst naar voren werden gebracht: om de taken hier en daar wat te verlichten, obstakels weg te halen en om af en toe op adem te komen, en ruimte te krijgen om ervaringen en zorgen te delen.