Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

De Klimopschool op weg naar 200 leerlingen

We schrijven voor de derde keer in twee jaar over basisschool De Klimop aan de Cartesiusstraat. Nog geen twee jaar geleden zag de toekomst van de enige openbare basisschool in ReVa er niet goed uit. De school was gevestigd in twee gebouwen, er was terugloop van leerlingen en de school werkte noodgedwongen met combinatieklassen.

Kwaliteitsslag

Onder leiding van interim-directeur Ruby Hendriks maakte de school een flinke kwaliteitsslag. Alle leerlingen gingen naar het beste gebouw van de twee aan de Cartesiusstraat, er werd flink opgeruimd en er kwamen weer homogene jaarklassen. De nieuwe gevelschildering en een spetterend heropeningsfeest in het najaar van 2018 symboliseerden de ingeslagen route naar een mooie, frisse en bloeiende buurtschool.

Rust, structuur en aandacht

In januari 2019 treedt de nieuw directeur aan, John Bodmann. Geen doorsnee basisschooldirecteur, mochten die al bestaan. John (56) werkte als militair (Golfoorlog), als hoofd dagbesteding bij de gevangenis in Zoetermeer en als adjunct-directeur van Kronenberg, een school voor hoogbegaafde kinderen in Rijswijk. Bovenal is hij sportminded. Hij is voetbaltrainer bij Excelsior en in het verleden bij ADO Den Haag en Feyenoord. Hij oogt ook als een stevige sportman. John voelt zich als een vis in het water bij de Klimop: ”Rust en structuur zijn basiselementen voor een gezonde school en vergeet vooral aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen niet.”

Het gaat goed

De situatie ziet er anno 2019 rooskleurig uit. De school groeit weer stevig: van 128 kinderen in 2018 naar 170 nu. En daar zijn ook autochtone kinderen uit de wijk bij. De uitstroomresultaten gaan mee omhoog. De neveninstroom van buitenlandse kinderen vindt plaats in de reguliere jaarklassen met extra aandacht voor het Nederlands in een speciale nieuwkomersgroep. Bijna alle kinderen van de school nemen deel aan de naschoolse activiteiten, waaronder uiteraard veel sportonderdelen.

De buurt

De contacten met de buurt en met Welzijn zijn geïntensiveerd. Een mooi voorbeeld hiervan is de op stapel staande renovatie van het Richard Kraicek Sportcourt en het schoolplein. Het oude clubgebouw gaat weg en er komt een nieuw gebouw achter het sportveld. Zo ontstaat er openheid naar de buurt en is de school van daaruit goed zichtbaar.

Toekomst

De school heeft een enthousiast team. De formatie voor schooljaar 2019-2020 was al in april rond. “Werken op deze school is populair,” constateert John. De school doet haar naam ‘De Klimop’ weer eer aan. John verwacht het maximale aantal leerlingen van 200 in de nabije toekomst te bereiken. Zelf is hij druk doende met zijn diploma Vakbekwaamheid directeur basisschool. Hij ziet voor zichzelf nog een mooie, lange toekomst bij de school.