Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Kopgroep 2030 lanceert straataanpak om buurt te verduurzamen

Den Haag 31 oktober 2019 – Het buurtteam Kopgroep 2030 lanceerde de straataanpak tijdens de Energierijke Bijeenkomst buurt Konings- en Regentesseplein. Het team wil een straat ondersteunen met acties zoals de EnergyParty, een informatiebijeenkomst over VVE-activatie, een Groene Zaterdag en hulp van energiecoaches bij het isoleren van woningen en energie besparen.

Buurtbewoners kwamen tijdens de door het buurtteam en Duurzaam Den Haag georganiseerde bijeenkomst met veel concrete ideeën zoals ‘Gluren bij duurzame buren’ en het realiseren van bushokjes met groene daken om de buurt Konings- en Regentesseplein en omgeving mooier, schoner en groener maken.
Uiterlijk in 2021 moet Den Haag voor elke wijk aangeven welke keuzes gemaakt worden voor de warmtevoorziening van de toekomst en wordt besloten hoe de energietransitie in de buurten er uit gaat zien. Woningen moeten verduurzamen in de overgang naar een aardgasvrije en CO₂-neutrale toekomst. Voor de buurt Konings- en Regentesseplein en omgeving gaat het om ruim 7000 inwoners met 450 VvE’s.

 

Al ruim anderhalf jaar komt de Kopgroep 2030 maandelijks bij elkaar om activiteiten te organiseren en te ondersteunen die de buurt groener maken en die de bewoners voorbereiden op een aardgasvrije buurt. Samen met Duurzaam Den Haag zijn vergroeningsacties met regentonnen geweest en is er een stappenplan geschreven voor VvE’s om hun gezamenlijke bezit te verduurzamen. Deze acties vinden hun oorsprong in de grote wijkbijeenkomst Energierijk Konings- en Regentesseplein op 1 november 2018. Hier werden bewoners gevraagd naar hun ideeën voor een mooiere buurt. Veel van deze ideeën zijn dus inmiddels gerealiseerd!

Chantal van Schaik, lid van het buurtteam Kopgroep 2030: “Wij weten elkaar wel te vinden, maar we willen nog veel meer mensen in de buurt bereiken.” Deelnemers vertelden enthousiast na afloop: ”Ik vond het verrassend dat de nadruk lag op ‘wat doe je zelf’ en dat we gingen kijken hoe we dan samen aan de slag kunnen.” “Ik had gedacht meer top down-informatie te krijgen over waar we nu staan als buurt in de energietransitie. Ik heb nu begrepen dat er van mij verwacht wordt om mee te doen. Dat is verrassend maar ook interessant en inspirerend!” Reinder Boon, projectleider Duurzaam Den Haag: “Er was een mooie energie tijdens de bijeenkomst en bij de Kopgroep 2030. Ik heb veel goede en uitvoerbare ideeën gehoord. “

 

Nieuwe Energie en Groen in de Buurt  Konings- en Regentesseplein e.o. is een van de drie buurten waar stichting Duurzaam Den Haag aan het project Nieuwe Energie en Groen in de Buurt werkt. De stichting ondersteunt een team van bewoners (in deze buurt is dat Kopgroep 2030), dat werkt aan een wijkplan om hun buurt aardgasvrij en groen te maken met de wensen en behoeften van de buurtbewoners als uitgangspunt.