Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Toon Telligen in Zaal 3

Op 7 nov leest Toon Tellegen ‘De Optocht’ voor. Alles en iedereen komt voorbij in De Optocht, zijn 99 pagina’s tellende gedicht. Van mensen, tot dieren, tot fietsen. En na elke passant: Pats! Het onontkoombare einde van alles dat ooit op aarde ronddoolde. Tellegen schreef deze moderne dodendans in 2012. “Geniet van de verrassende en grote rijkdom in woord en beeld, van de merkwaardige, meeslepende zeggingskracht van Tellegens uitzonderlijke poëzie.” – www.zaal3.nl