Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Tekensessie Regentesseplein

Inspiratie, ideeën voor verbeteringen en een enkele discussie: op 21 september dachten bewoners van ReVa mee over de toekomst van het Regentesseplein. Lange tafels, grote kaarten van toen en nu, een mooie luchtfoto, veel pennen en schetspapier.

Buitenlandse grandeur en rust

Buurtbewoners gingen aan de slag om hun ideeën over het Regentesseplein vorm te geven: de uiteindelijke opbrengst telde meer dan 50 schetsen. Wilde ideeën voor een plein met een buitenlandse grandeur werden afgewisseld met plannen die de bestaande rust benadrukten. Volgens veel bewoners mag er meer beleving komen, maar er is ook veel waardering voor de 19e eeuwse statigheid en de allure die van het plein uitgaat.

Programma van Wensen

Alle ideeën worden door de initiatiefgroep meegenomen in het proces, dat moet uitmonden in een Programma van Wensen. Daar blijven zij, ook bij volgende stappen, de buurt graag bij betrekken. Mocht u mee willen denken, op de hoogte blijven, de volgende keer ook willen aansluiten, laat het dan weten op HetRegentesseInitiatef@gmail.com

Foto’s: Jacques Rijnsburger