Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Gaat het splitsen van woningen onverminderd door? ReVa-bewoners maken zich zorgen

Om een woning te splitsen en er meerdere appartementen van te maken, is in Den Haag al langer een vergunning nodig. Het mocht, tot voor kort, onder strikte voorwaarden. Dit vanwege de leefbaarheid en om voldoende woningen voor grotere huishoudens te behouden.

Splitsing is niet meer toegestaan

Het merendeel van de Haagse gemeenteraad sprak zich in 2017 al uit tegen het splitsen van grote of gezinswoningen in meerdere, kleine woningen. Vanaf 1 juli 2019 zijn de regels voor het splitsen van woningen in Den Haag strenger geworden. Het is nog maar in een beperkt aantal wijken toegestaan, wijken aan de ‘buitenkant’ van Den Haag. In het Regentesse- en Valkenboskwartier is splitsing niet toegestaan en sinds 1 juli 2019 ook niet meer onder strikte voorwaarden.

Afgegeven vergunningen tot 31 juni 2019

Van Robert Buurke, notarieel jurist op het gebied van burgerlijk recht en privaatrecht, ontvingen we gegevens over de afgegeven splitsingsvergunningen voor heel Den Haag. Robert: ”De meeste vergunningen werden afgegeven voor Transvaal en ReVa en opvallend is het grote aantal afgegeven vergunningen in 2018”.
2013: 176
2014: 651
2015: 833
2016: 1.111
2017: 878
2018: 2.165
2019: 470 (tot 1 juli 2019)

Dichtbevolkt

In KonkreetNieuws van februari 2019 meldden we al dat Den Haag (532.000 inwoners) met gemiddeld 6400 inwoners per vierkante kilometer de meest dichtbevolkte stad van Nederland is. Met gemiddeld 13.500 in het Regentessekwartier en 18.200 in Valkenbos gaan onze wijken daar twee tot bijna drie keer overheen.

Nieuwe benaming?

Een ReVa-bewoner wees de redactie van KonkreetNieuws op voorbeelden van ‘onttrekkingsvergunningen/beschikkingen woningonttrekking’ voor ‘de vorming van meerdere zelfstandige woningen door het verbouwen van een zelfstandige woning.’ Het gaat veelal om typerende dubbele bovenwoningen in ReVa. Hij vroeg zich af of dit de nieuwe benaming is voor woningsplitsing.

Onttrekkingsvergunningen

Een onttrekkingsvergunning is een vergunning om een woning aan het woonruimtebestand te onttrekken. Voor als men bijvoorbeeld een woning wil veranderen in een bedrijfsruimte, een winkel of een kantoor. En ook als iemand een woning wil gebruiken voor verhuur aan mensen die tijdelijk in Den Haag zijn.

Aanvragen na 1 juli

De onttrekkingsvergunningen in ReVa, waar de opmerkzame bewoner op wees, betroffen zoals tot nu te zien is, aanvragen van eind juni, met afgegeven beschikkingen van half augustus. Opmerkelijk is het dat eind september nog steeds onttrekkingsvergunningen afgegeven worden die eind juni aangevraagd werden. Vooral buiten ReVa zien we verleende vergunningen om zelfstandige woningen om te zetten in meerdere onzelfstandige woningen, met aanvragen na 1 juli. Maar ook opvallend is een verlenging van een aanvraag van begin juli, in ReVa, voor de verandering van een zelfstandige woning in drie appartementen.

Duidelijkheid vanuit de gemeente

De gemeente bepaalt het beleid wat betreft de huisvesting en voert dat beleid uit. Zij moet duidelijkheid bieden en een woordvoerder laat ons, na herhaaldelijk vragen, weten: “Op 1 juli 2019 is een nieuwe Huisvestingsverordening 2019 in werking getreden. Hierdoor is in alle buurten van ReVa de woningvormingsvergunning vereist. Deze wordt niet meer verstrekt – ook niet onder voorwaarden. De omgevingsvergunning is nog steeds vereist. Vergunningen aangevraagd voor 1 juli 2019 worden nog wel volgens de oude verordening behandeld. Dat kan betekenen dat de vergunning zelf wel na 1 juli verleend wordt, maar nog onder de oude regelgeving valt.
Daarnaast is er sinds 2017 een Beleidsregel bouwkundige splitsingen. Die kan het mogelijk maken dat reeds gesplitste panden zonder de juiste vergunningen – die al jaren door afzonderlijke gezinnen worden bewoond – alsnog met vergunning gelegaliseerd worden. Mochten er toch illegale splitsingen plaatsvinden, kunnen deze natuurlijk altijd gemeld worden bij de Haagse Pandbrigade.”

De reactie van de politiek

KonkreetNieuws vroeg een aantal politieke partijen om een reactie. Het verbod werd door hen bevestigd. GroenLinks gaf aan de zaak te blijven volgen. CU/SGP meldt ons: “De voorwaarden voor woningsplitsing waren al dermate streng, dat je van goede huize moest komen om te mogen splitsen. Afgelopen juli is er een totaalverbod ingegaan. Dat mensen net voor 1 juli een vergunning hebben aangevraagd is strategisch: ondanks dat de vergunning later wordt verstrekt, wordt de aanvraag getoetst aan de regels die gelden op het moment van aanvragen. Slim dus van de ontwikkelaars, maar vervelend voor bewoners.”
Het verbaast de ChristenUnie/SGP dat er aanvragen zijn van na 1 juli. “Woningen mogen sowieso niet gesplitst worden, en voor kamerbewoning worden ook geen vergunningen meer verleend. Eigenlijk zou er bij de vergunningaanvraag direct een melding moeten komen als je de postcode invoert: hier wordt niet gesplitst of verkamerd.”

En nu?

Zet het afgeven van vergunningen om te splitsen toch door? Met een onttrekkingsvergunning, kamervergunning of anderszins? De term ‘splitsing’ zijn we – afgezien van drie oude aanvragen- niet meer tegengekomen. Wel heel veel onttrekkingsvergunningen voor de verbouwing van zelfstandige woningen naar kamerverhuurbedrijven of verkamering van, nogmaals, gewone flatjes en eengezinswoningen.

Wie wordt er beter van?

Wie wordt er beter van? Zijn dat mensen die een betaalbare etagewoning zoeken? Dat is erg twijfelachtig, gezien de enorm stijgende prijzen van etages in de buurt. Bewoners die hun straten drukker en hun huizen gehoriger zien worden? Of blijven het toch gouden tijden voor beleggers? De redactie blijft de woningmarkt in ReVa met aandacht volgen.

P.S De foto’s bij dit artikel staan er inhoudelijk los van.