Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Creatieve coaches gezocht voor ‘Over de Drempel’

Al ruim 20 jaar helpt ‘Over de Drempel’ mensen met een te volle woning om hun huis op te ruimen. Vaak hebben zij ook een psychische beperking.
Over de Drempel zoekt vrijwillige coaches die met geduld en aandacht mensen helpen hun overvolle woning te ordenen en weer beter voor zichzelf te zorgen. Vrijwilligers bezoeken deze mensen één keer per week een dagdeel. Het werk is interessant, zinvol en uitdagend. ‘Over de Drempel’ zoekt coaches die goed kunnen luisteren, geduldig zijn, houden van een uitdaging en om kunnen gaan met mensen die anders zijn dan doorsnee.
Zij krijgen een introductie in onderwerpen als psychische ziektebeelden, alcoholverslaving en hygiënische probleemsituaties. Vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding en zijn verzekerd. Jaarlijks is er een training, een uitje en een etentje samen met cliënten.
‘Over de Drempel’ werkt met vrijwilligers die elkaar steunen en met elkaar meedenken in de intervisiebijeenkomsten. Vrijwilligers krijgen begeleiding van professionele hulpverleners van Meldpunt Bezorgd.
Voor meer informatie: Jan Grotendorst, T 070 318 16 16, E jgrotendorst@stekdenhaag.nl . Zie ook www.stekdenhaag.nl/overdedrempel .