Artikel in De Groene Amsterdammer: Ondermijning in de Haagse Weimarstraat

Achter de gevels
Een ooit chique Haagse winkelstraat, slagader van de ReVa-wijk, kampt met verpaupering en overlast door de vermenging van onder- en bovenwereld. Het versnipperde en relatief goedkope vastgoed is een belangrijke oorzaak.
door David Davidson en Rasit Elibol, beeld Alex Kemman
4 september 2019 – verschenen in nr. 36 van De Groene Amsterdammer

Het artikel kun je verder bekijken door op de volgende link te klikken,
https://www.groene.nl/artikel/achter-de-gevels