Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

‘Sterke wortels’ van Carla van den Hout

Angst, grote moed en doorgegeven betrokkenheid

Na het overlijden van haar vader vond Carla van den Hout een doos met dagboeken, brieven en smokkelbriefjes, tijdens de oorlog geschreven door haar vader Jan van den Hout en diens schoonvader Jo Allers. De laatste overleefde de ontberingen die zij moesten ondergaan niet, Jan van den Hout ternauwernood. Carla schreef over hen het boek ‘Sterke wortels’.

Tuchthuizen en concentratiekamp

Jo Allers woonde in de De Perponcherstraat 94. Hij had voor zijn pensionering in 1940 bij de buitenlandse inlichtingendienst gewerkt en hij wist welke verschrikkingen eraan kwamen. Ondanks zijn grote angst voor wat komen ging, vond hij dat hij iets moest doen. In het najaar van 1940 werden Jo Allers en zijn schoonzoon Jan van den Hout door de Duitsers opgepakt, vanwege het bezit van een zender, waarmee zij met Engeland militaire informatie uitwisselden. Na maanden verblijf in het Oranjehotel in Scheveningen, veroordelingen tot 10 jaar en levenslang, volgde voor beiden een jarenlange tocht langs tuchthuizen en een concentratiekamp. Carla’s grootvader Jo bezweek in oktober 1943 in het tuchthuis van Hameln. Haar vader Jan lag in het tuchthuis van Waldheim al op een afdeling voor stervenden, toen ze door de Russen werden bevrijd. Hij overleefde de oorlog.

Spijt

Carla: “Het schrijven van het boek was heftig, maar ook fijn. Ik heb er twee jaar over gedaan, met veel research, onder meer in Duitsland. Er ging veel door me heen toen ik al die documenten las. Ook spijt: dat ik zo weinig belangstelling had getoond voor deze geschiedenis van mijn vader, zo met mijn eigen leven bezig was geweest en nooit echt heb doorgevraagd. Ik snap nu waarom mijn vader af en toe een flinke borrel dronk, waardoor hij zich, naar eigen zeggen, dan beter voelde.”

Betrokkenheid

“Ik had geen ervaring met schrijven, maar ik heb mijn best gedaan om er een echt mooi boek van te maken, als eerbetoon aan mijn familie. Ik heb vroeger wel eens opgevangen dat mijn vader zelf een boek over deze zaken had willen schrijven, maar mijn moeder wilde dat niet. Je moest jezelf niet op de voorgrond plaatsen, niet groter maken, dat was niet gepast. Beiden hadden een socialistische achtergrond en hebben daar ook naar geleefd. Ze waren net als mijn grootvader gedreven en betrokken. Die betrokkenheid met de wereld om me heen heb ik ook heel sterk, dat heb ik van hen meegekregen. Vandaar de titel ‘Sterke wortels’.”

Struikelsteen

Carla woont al vele jaren op het Koningsplein. Om de hoek is de De Perponcherstraat. Als haar vader bezig was met de zender, hield haar moeder links en rechts via het erkertje in de voorkamer in de gaten of er geen peilwagen aankwam. Voor de deur ligt een ‘struikelsteen’ (Stolperstein), op verzoek van Carla daar aangebracht door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig, ter herinnering aan haar grootvader Jo Allers, die nooit meer terugkwam.

‘Sterke wortels’ van Carla van den Hout, ISBN 978-90-902896-9-4, alleen in de bibliotheek.