Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Spelen in de eigen straat, dat gaat zo maar niet!

Woensdag 17 juli opende stadsdeeldirecteur, Annette de Graaf, samen met een van de initiatiefnemers, Erik van der Heijden, het speelplaatsje Steph op de hoek van de Stephensonstraat en de Beeklaan. Vier vaders hebben dit speelplaatsje in nauwe samenwerking met het Stadsdeelkantoor Segbroek gerealiseerd.

Zo’n klein speelplaatsje creëren moet toch niet zo moeilijk zijn, zou je zeggen. Nou, dat viel tegen: overleg met de eigenaar van de parkeerplek de heer Shahid Steed Ramjiawan, een ontwerp realiseren, zoveel mogelijk omwonenden erbij betrekken, een stichting oprichten en fondsen verzamelen. Een hele toer. Voorzitter van Stichting Seph, de heer Erik van der Heijden: “Ik woonde aanvankelijk als huurder in de Franklinstraat en hield me toen niet zo bezig met de leefomgeving. Dat verandert als je kinderen krijgt. Dan valt het gebrek aan speelmogelijkheden in de directe omgeving pas echt op.”

Speelplaats in gebruik

Het speelplaatsje is al enige tijd in gebruik door heel wat kinderen uit de Stehensonstraat, maar ook de ouders en kinderen uit de nabijgelegen Wattstraat en Columbusstraat hebben hun oog laten vallen op deze speelmogelijkheid. Het speelplaatsje bestaat uit twee gedeelten: een kunstgrasveldje voor balspelen en een deel met een veelzijdig klimrek. Daarnaast zijn er plantenbakken die verzorgd worden door een aantal oudere dames uit de straat: er is dus ook nog ‘echt’ groen bijgekomen en Steph wordt zodoende ook een ontmoetingsplaats voor volwassenen. De speelplaats is officieel gecertificeerd en de financiering is mogelijk gemaakt door bijdragen van het Stadsdeel, Fonds 1818 en van de Rabobank.

Van plaag tot speelparadijsje

De voormalige parkeerplek die lang in gebruik was door de tegenover gelegen garage Corcarc Classics en nadien door hangjongeren was een plaag voor de bewoners. Nu kan deze locatie uitgroeien tot een mooie buurtvoorziening in een stenige omgeving. Mooi!