Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

De Groene Regentes

In onze wijk zijn verschillende groepen actief die werken aan verduurzaming en vergroening. De redactie van KonkreetNieuws nodigde hen uit om u op de hoogte te stellen van wat ze doen, wat ze hebben bereikt en wat hun plannen zijn. En wat u kunt doen.

Een warme zomer is fijn, maar de ongekende hitte van deze zomer roept ook ongenoegen op. Over de hele wereld zijn temperatuurrecords verbrijzeld. Hierdoor zijn ongetwijfeld meer mensen overtuigd geraakt van de noodzaak om iets te ondernemen tegen de klimaatverandering.

Eenvoudig en betaalbaar

De overheid en bedrijven moeten actie ondernemen, maar u kunt zelf ook uw steentje bijdragen. Dat lijkt misschien heel moeilijk, duur en lastig te realiseren maar een groep bewoners uit de wijk laat al meer dan 6 jaar zien dat klimaatacties ook heel leuk, eenvoudig, betaalbaar en zelfs ‘comfort-verhogend’ kunnen zijn. Op deze pagina’s lichten we een paar van de projecten van de Groene Regentes toe.

Buurtinitiatief

De Groene Regentes is een buurtinitiatief dat acties onderneemt om onze wijk, Regentes-Valkenbos, groener en duurzamer te maken. De Groene Regentes bestaat uit een flinke groep wijkbewoners die er lol in hebben samen rond dit thema aan de slag te gaan. De acties kunnen gaan om energiebesparing en -opwekking, elektrisch vervoer, verduurzamen van de woningen, maar ook om meer groen in de wijk.

Mensen die zich in willen zetten voor een groene en duurzame Regentes-Valkenbos vinden elkaar bij de Groene Regentes

Steeds meer kennis en ervaring

Vrijwilligers kiezen onderwerpen en taken waar ze interesse in hebben. En gaandeweg wordt ook steeds meer kennis en ervaring opgebouwd over die onderwerpen. We bepalen gezamenlijk wat opgepakt wordt. Dat kan veel zijn, want zolang het een ander project niet schaadt en er geen bezwaren zijn, kan je aan de slag. Zo zijn er groepen actief rond zonnepanelen op eigen- en andermans daken, warmte en windenergie, duurzaam vervoer, verduurzamen van woningen en vergroening van de wijk. Er is ook een werkgroep communicatie.

Projecten voor iedereen

De projecten zijn er wel dóór, maar niet alleen vóór de vrijwilligers. Iedereen in de wijk kan meedoen of er gebruik van maken. U kunt dus op een eenvoudige, betaalbare manier een steentje bijdragen. Zo kunt u meedoen met de collectieve inkoop van zonnepanelen en warmtepompen, gebruik maken van elektrische deelauto’s of een advies voor verduurzaming van uw woning aanvragen. Of gaan genieten van ‘buurthoning’, die we in de toekomst hopen te verkrijgen uit de bijenkasten in het park De Verademing.

Deelnemen?

Wilt u een stap verder gaan, dan kunt u ook deelnemen aan een van de bestaande werkgroepen of een nieuwe werkgroep oprichten. In alle werkgroepen is versterking van harte welkom. Voor meer informatie over de projecten en aanmelding als deelnemer, vrijwilliger of voor de nieuwsbrief zie www.GroeneRegentes.nl