Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Project News from Home in Lolapalooza

News from Home onderzoekt plaatsen, haar inwoners en hun verhalen. Het project bestaat uit 2D-kunstwerken die verwijzen naar het concept van de ‘ansichtkaart’. Het doel van dit project is om de samenleving een meer gelaagde versie van een plek, haar inwoners en diverse identiteit te laten zien. De culturele herkomst van de ansichtkaart is dat alles wat op de voorkant is geplaatst van symbolische waarde is.
Dit is een plaats die meestal is gereserveerd voor een iconische voorstelling van een plek. Deze iconen zijn mensen, objecten en plaatsen waar de ‘banale toerist’ de voorkeur aan geeft. News from Home buigt het verhaal van de ansichtkaart om en geeft de voorkeur aan de lokale, verborgen, soms provocerende verhalen van de mensen die deze plaats vormen.

De vijf kunstwerken (50x70cm) die tot eind augustus in Lolapalooza te zien zijn, werden in april 2019 gecreëerd. Elk kunstwerk in deze expositie combineert meer dan 50 individuele foto’s. De foto’s zijn samengesteld om een nieuwe scène, die verwijst naar een verhaal, te construeren. Het zijn digitale collages die de mensen, verhalen en plaatsen in Den Haag illustreren.
Een bijkomend aspect van dit project is een serie van kleinere ontwerpen (A6-formaat) gepresenteerd als ansichtkaarten. De kunstenaars hopen door middel van het verspreiden van ansichtkaarten ook de alternatieve verhalen van Den Haag te kunnen delen.
Dit project zal verder plaatsvinden op verschillende locaties in de wereld. In 2019 zal dit project zich o.a. in Finland, Rusland, Denemarken en IJsland verder ontwikkelen. Elke locatie die de kunstenaars aandoen is uniek en het project zal steeds reageren op de plek, de mensen, de diverse identiteit en de verhalen die onlosmakelijk verbonden zijn aan deze specifieke locatie.

www.annefehres.com
www.luke-conroy.com

(Afbeelding: News from Home – de Weimarstraat)