Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Onder de slagschaduw van het Energiekwartier?

In het Energiekwartier breekt de volgende fase van de nieuwbouw aan: in termen van de projectontwikkelaar fase E en fase F. Het gaat over de noordwesthoek van de Noordwestbuitensingel, waar nu nog de oude Adventkerk staat en de Van Boecoopstraat met de oude sociale huurwoningen van Staedion. In de komende drie jaar worden op deze locatie een woontoren van 16 verdiepingen, een appartementengebouw en een aantal herenhuizen gerealiseerd.

Onrust aan de Kleine Veenkade

Tegenover deze bouwlocatie aan de rustige Kleine Veenkade woont in een parterre van de typisch Haagse portiekwoningen uit de twintiger jaren Quirina van Hof. “Ik woon hier pas drie jaar en voor ik hier kwam, kende ik dit hoekje van ReVa helemaal niet. Het is hier heel prettig wonen. Natuurlijk had ik wel het bord net voorbij de Van Boecoopbrug gezien met de wervende tekst van de nieuwbouw aan het Energiekwartier die aan de overkant zou verschijnen. Regelmatig keek ik op de site van het Energiekwartier, maar pas eind vorig jaar ontdekte ik dat tegenover onze mooie kade een muur van woontorens van 16 en 10 verdiepingen zou komen. ‘Daar gaat het zonnige karakter van onze kade’ dacht ik meteen, want dat zou ongetwijfeld zonlicht gaan kosten.”

Ongevraagd advies

Quirina mobiliseerde de buurt en met name het feit dat hun gebied helemaal niet door de gemeente geïnformeerd was over deze mogelijk verstrekkende gevolgen voor hun woonplezier, wekte veel verontwaardiging. Gebiedsregisseur Segbroek Fransien de Hoop belegde samen met Mieke Noordegraaf, omgevingsmanager van het Energiekwartier, een bijeenkomst met een aantal verontruste bewoners. Er verscheen een artikel in Den Haag Centraal over deze kwestie en de bewoners besloten mede op advies van Mieke Noordegraaf om met elkaar een ongevraagd advies op te stellen aan gemeente en bouwers.

Meer Amerikaans dan Haags

Geen hoog bouwblok in het midden, een tussenstraatje, de hoge toren op de Noordwesthoek en meer groen
In reactie op hun ongevraagd advies liet Mieke weten dat de hoogbouw alleen op de hoek van de singel komt, de rest van de nieuwbouw wordt niet hoger dan 4 lagen en gaat er vriendelijk uitzien via raamopeningen en buitenruimtes. De woontoren wordt ‘vriendelijker’ met trapvormige topetages en rood/bruine stenen. “Oogt meer Amerikaans dan Haags”, vindt Quirina. Ook de wensen van de bewoners over zoveel mogelijk behoud van groen aan de overkant en een goed beplantingsplan voor de kades aan weerszijden zijn naar voren gekomen. Alles lijkt op de schop te gaan, want de bewoners hebben tegelijkertijd te maken met de vernieuwing van de kade aan hun kant.

Inloopbijeenkomst

Op 7 mei was er een inloopbijeenkomst voor de buurt. Dat was een goed bezochte vergadering (80 man ), waar architect en gemeente de voorlopige schetsplannen presenteerden. De woontoren bleef toch zorgen wekken bij de bewoners. Verder kwamen zaken als parkeerdruk, geluidsoverlast, gebrek aan winkelvoorzieningen, de tramhalte terug op de NW Buitensingel en het aanzicht van de sloopwoningen aan de orde. Dit laatste punt valt wellicht mee, nu de woningen vrij snel leeg lijken te komen en de panden nog voor het einde van het jaar gesloopt kunnen worden. Het slechte geluid tijdens de presentatie was een minpunt.

Opbrengst voor de Kleine Veenkade

De bewoners zijn opgelucht over de 4-laagse woonblokken aan de overkant, maar nog steeds niet gelukkig met de impact van de toren, met name ook wat betreft de bezonning. De afname van de bezonning valt binnen de Haagse bezonningsnorm, maar is met iets van 48% toch wel fors te noemen. Winst is de toegenomen betrokkenheid van dit buurtje bij hun woonomgeving. Ook allerlei voorstellen rond vergroening, het opknappen van het perkje bij de Asplaag en aansluiting bij het nieuwe ontwerp voor het De Constant Rebecqueplein zijn wellicht kansrijk.

Wonen in de stad eist altijd zijn tol

Quirina en haar buurtgenoten mogen tevreden zijn met hun inspanningen. Duidelijk is echter ook dat wonen in een grote stad met een schreeuwende behoefte aan wonen zijn tol eist van de bestaande bewoners. In ieder geval heel goed opletten wat er om je heen aan plannen ontwikkeld wordt, is de les uit dit verhaal.