Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Het samengestelde gezin

Op 18 mei jl. hadden we op kantoor een tekenwedstrijd voor kinderen. De maker van de mooiste tekening van de familie/het gezin kreeg een prijs. Prachtige exemplaren hangen nu op kantoor. De tekening met de bonusvader is aanleiding voor het schrijven van dit stuk.

Samengestelde gezinnen

Eén op de tien gezinnen in Nederland is een zogenoemd samengesteld gezin. Een van de ouders, of soms beiden, hebben al kinderen uit eerdere relaties. Soms krijgen de nieuwe partners samen ook kinderen. Het blijkt een kwetsbare gezinsvorm. Twee derde van deze gezinnen gaat binnen vijf jaar weer uit elkaar.

Complex

De ouders die op kantoor komen voor juridisch advies, bijstand of mediation realiseren zich vaak niet hoe complex het vormen en in stand houden van een samengesteld gezin is.
Een recept voor het welslagen van een nieuw samengesteld gezin is er helaas niet. In de familierechtpraktijk zie ik wel dat een goede voorbereiding én het vooraf erkennen van de complexiteit zeker al meer kans van slagen geeft. Onderstaand in ieder geval enige informatie en tips.

Wanneer ben je wettelijk een stiefouder?

Daar zijn nog veel misverstanden over. Je bent stiefouder als je de echtgenoot of geregistreerd partner bent van iemand die een of meer minderjarige kinderen heeft. Van die kinderen ben je niet de ouder.

Aanpassen ouderschapsplan

Bekijk of het bestaande ouderschapsplan en de zorgregeling moet worden aangepast.
Goede, heldere afspraken over de opvoeding en de mogelijke rol van de stiefouder geeft voor alle gezinsleden duidelijkheid en rust.

Financiële veranderingen: zet alles op een rij

De nieuwe gezinssituatie kan van invloed zijn op de kinder- of partneralimentatie. Partneralimentatie stopt vaak. De stiefouder is wettelijk ook onderhoudsplichtig voor de minderjarige kinderen in het gezin. Er gaan stemmen op om dit te veranderen in de wet. Het berekenen van kinderalimentatie in situaties met meerdere ouders is ingewikkeld,

Kinderen

Luister vooral ook naar de wensen van de betrokken kinderen en wat hen bezighoudt, zeker bij de komst van nieuwe partners.

Column van Advocaat Len Ubaghs