Bericht van de gemeente

De gemeente werkt aan uw wijk. Zo zijn we sinds begin maart jl. bezig met het vervangen van de kademuren aan de Kleine Veenkade en het talud van de Van Boecopkade. De aannemer informeert u hier al over, zo kunt u het project volgen via de BouwApp. Na de zomervakantie is het sloopwerk gereed en wordt er gestart met het aanbrengen van de nieuwe kademuur.

Vanaf september gaan we ook aan de slag met de herinrichting van de De Constant Rebecquestraat. Dit duurt naar verwachting tot december, waarna we ook het Uniperplein aanpakken. Dit leidt mogelijk tot hinder, bijvoorbeeld omdat parkeervakken tijdelijk vervallen. Bij het ter perse gaan van deze wijkkrant (bedoeld wordt de hieronder in de link te vinden wijkkrant van de gemeente, redactie KN)  ronden we het selectieproces van de aannemer af. Houd uw brievenbus dus in de gaten voor meer details over de werkzaamheden.

Meer informatie vindt u hier. 

Tags:
Voeg toe ↓

Reageren is niet meer mogelijke