Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Buurtwinkel zoekt wijkarchivarissen

De buurtgroep Wij Weimar, in het wijklaboratorium op de hoek van Weimarstraat en Noorderbeekdwarsstraat, wil vanuit die buurtwinkel iets fundamenteels gaan doen met de cultuurhistorische achtergrond van het Regentesse- en Valkenboskwartier. Natuurlijk is er op de Beeldbank Den Haag en in het gemeentearchief heel wat te vinden over straat en buurt. En er is het archief van meer dan 40 jaar Konkreet en KonkreetNieuws.

Wandelingen

Een echte samenvattende publicatie over het Regentesse- en Valkenboskwartier is er merkwaardig genoeg niet. Wat zou het mooi zijn als vrijwilligers vanuit de wijk de informatie hierover gaan verzamelen en die toegankelijk gaan maken voor de buurt. Op basis hiervan zouden dan ook wandelingen uitgezet kunnen worden. En in de verdere toekomst kan misschien zelfs een publicatie worden uitgebracht.

Uitdaging

Wie voelt zich geroepen om deze uitdaging aan te gaan? De buurtwinkel kan dan de werkplek en verzamelplek worden voor deze buurthelden. Dat zou weer een mooie stap zijn in de richting van de door Wij Weimar gewenste Buurt VVV. Aanmelden bij de secretaris van Wij Weimar Hans Hoogvorst via info@wijweimar.nl. Voor meer informatie: bel Aad van Schie 06 29 09 94 42.