Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Gezocht: vrijwilligers informatieve huisbezoeken

De ouderenconsulenten van VÓÓR Welzijn Segbroek zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het aanspreekt om mee te werken aan het volgende.

Jaarlijks worden ouderen in Den Haag (Segbroek) uitgenodigd om deel te nemen aan een preventieve vragenlijst omtrent levensvreugde en algemene gezondheid. U bezoekt hiervoor ouderen boven de 75 jaar die nog zelfstandig thuis wonen.
Door deze huisbezoeken krijgen wij een goed beeld van de oudere en kunnen we waar nodig preventief hulp aanbieden op het gebied van allerhande vraagstukken rond het ouder worden.
Om vrijwilliger te worden bij Vóór Welzijn dient er een verklaring omtrent gedrag worden overlegd.
Voor meer informatie neemt u contact op met de ouderenconsulent van Vóór Welzijn Segbroek:
j.vanrossum@xtra.nl, 070-2052480