Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Wij Weimar maakt goede start met de buurtwinkel

In de februarikrant besteedden we aandacht aan de opening van de buurtwinkel van Wij Weimar op de hoek van Weimarstraat en de Noorderbeekdwarsstraat. Inmiddels hebben in het pandje al flink wat bijeenkomsten plaatsgevonden.

De bewoners

De Groene Donderdag met groepen als De Groene Regentes, Duurzaam Den Haag en Hou van je Huis draait al een aantal weken. De vrouwengroep Zorgen voor Morgen komt wekelijks op woensdag bijeen. Eric Borst, de community werker in ReVa, ontvangt op de dinsdagmorgen buurtbewoners. Het Circus en de redactie van KonkreetNieuws huizen inmiddels ook in het pand en er liggen nog tal van aanvragen voor bijeenkomsten. Een taalcursus Nederlands in de winkel voor Poolse mannen is aangekaart.

Bezoek, mail en website

Elke zaterdagmiddag tussen 13.30 en 15.30 uur is er vrije inloop in de winkel. Buurtbewoners kunnen dan hun initiatieven bespreken met de gastheren in de winkel. Gaat u rustig eens kijken en praten op zaterdag. Of meld uw voorstellen en initiatieven aan via info@wij weimar.nl. De website Wij Weimar gaat in de loop van april ook in de lucht. Wellicht vindt een buurtfeestje plaats op Koningsdag in en rond de winkel. De eerste fototentoonstelling van buurtbewoonster Piek is een succes. Binnenkort volgt een andere buurtfotograaf met zijn werk.
Kortom: er is positieve reuring rond het pand en dat was de bedoeling.