Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Stichting Zorgen voor Morgen

Een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag en de start van de Internationale Vrouwenweek. Stichting Zorgen voor Morgen zet zich in om de maatschappelijke positie van Turkse/Koerdische en andere migrantenvrouwen te verbeteren. Aynur Dogan, directeur van de stichting, hield 8 maart een persoonlijk verhaal over hoe zij als kind vanuit Turkije hiernaartoe kwam en op haar 19e bestuurslid werd van de bewonersorganisatie BoReVa. Ondanks enig onbegrip van de omgeving (“Aynur, zou je je nu niet eens met serieuze zaken bezighouden”) zette ze door, ging HBO sociaal werk studeren en werd hulpverlener.

Kwetsbare migrantenvrouwen

De Stichting Zorgen voor Morgen heeft ze in 2017 opgericht, omdat ze veel kwetsbare migrantenvrouwen tegenkomt, met soms grote problemen, die angst hebben om bij de reguliere hulpverlening aan te kloppen. Aynur: “Ik vind dat deze vrouwen gehoord moeten worden. Op de inloopspreekuren van de stichting kunnen zij hun verhaal kwijt. Maar ook de mannen zijn meer dan welkom, want een betere positie van de vrouwen kan het best samen met mannen worden bereikt.” Ook Aynurs zoon was aanwezig op deze avond. Aynur heeft anderhalf jaar gezocht naar een geschikte locatie en is uiteindelijk hier in Wij Weimar beland. Samen met haar 10 vrijwilligers, die ondersteuning bieden bij de spreekuren en andere hand- en spandiensten verrichten. Ook zij hebben zich de afgelopen tijd enorm ingezet en verdienen daarom een hartelijk applaus.

Verkiezingen en seksuele gezondheid

Het programma bestond verder nog uit een lezing over 100 jaar kiesrecht en de provinciale verkiezingen door Pauline van der Hoeven en een lezing en voorlichting over seksuele gezondheid door Astrid van Dries van Ella Verloskundige praktijk. En natuurlijk waren er een heleboel bijzonder lekkere hapjes.

Praatgroep

Stichting Zorgen voor Morgen heeft elke woensdag van 13.00 tot 17.00 uur een praatgroep in Wij Weimar aan de Noorderbeekdwarsstraat 218, hoek Weimarstraat. Dan worden actuele maatschappelijke onderwerpen en persoonlijke problemen besproken met een kopje koffie en zelfgemaakte hapjes. Verder is er wekelijks op maandagen van 9.30 tot 12.00 uur spreekuur in het Lindenkwadrant aan de 2e Braamstraat, waar vrouwen met een hulpvraag vrij kunnen binnenlopen.