Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Stadsherstel Den Haag – Bouwen aan Haags karakter

Stadsherstel Den Haag en Omgeving zet zich in voor herstel en behoud van het historisch karakter van onze mooie stad. Stadsherstel koopt en restaureert bedreigde monumenten en beeldbepalende panden en geeft ze een passende bestemming als woon- of werkruimte. Ook in ReVa staat een pand van Stadsherstel, namelijk Beeklaan 341.

Panden ‘redden’

Claudia de Vries, communicatiemedewerker van Stadsherstel: “Zowel de gemeente, denk aan de afdeling Monumentenzorg, als particulieren kunnen ons attenderen op karakteristieke panden die in abominabele staat verkeren en die mogelijk door ons aangekocht kunnen worden. Een enkele keer wordt een pand bij overlijden aan ons geschonken. In feite kan iedereen ons wijzen op verwaarloosde monumentale panden die ‘gered’ moeten worden. Stadsherstel zet zich dan in om het pand te verwerven en als dit is gelukt het zodanig te herstellen dat het zijn karakteristieke uiterlijk behoudt of herkrijgt, maar wel voldoet aan de huidige eisen op het gebied van duurzaamheid en wooncomfort. De panden worden daarna verhuurd en de huurinkomsten worden weer gebruikt voor aankoop en herstel van andere verwaarloosde panden.”

Certificaten

Stadsherstel heeft nog een tweede manier om fondsen te verwerven, namelijk door de uitgifte van certificaten die een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Iedereen kan zulke certificaten kopen, die een beter dividend geven dan wat de banken op dit moment te bieden hebben. De afgelopen 10 jaar was het dividend van Stadsherstel tussen 2,5 en 4,5%. Door te investeren in Stadsherstel werk je bovendien mee aan het mooier en leefbaarder maken van de stad.

Voorbeelden

Voorbeelden van projecten van Stadsherstel zijn bierbrouwerij ‘De Drie Hoefijzers’ vlak bij Hollands Spoor, het oude havenkantoor aan de Laakhaven en de voormalige brandweerkazerne (van architect Schadee) in Scheveningen. In deze panden zijn of worden appartementen gerealiseerd, die worden verhuurd tegen marktconforme prijzen. Voor € 30 per jaar kun je je inschrijven op de wachtlijst. “We letten wel op dat er bewoners in komen die respectvol met het pand zullen omgaan”, zegt Claudia.
In het voormalige winkelpand aan de Beeklaan zat vroeger slagerij Tos. Het is in 2011 grondig verbouwd door Stadsherstel en er zijn drie appartementen in gerealiseerd. Zie ook Stadshersel.nl.