Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Ruim 1000 stenen ingeleverd tijdens eerste Operatie Steenbreek actie

Tijdens de eerste officiële Operatie Steenbreek actie op het Koningsplein tijdens Groene Zaterdag zijn er maar liefst 1000 stenen ingeleverd! Talloze bewoners leverden stenen uit hun voor- of achtertuin in en ruilden deze om voor gratis planten. Ook werden er 70 regentonnen verkocht! Door een bijdrage van het Hoogheemraadschap Delfland waren deze voor 10 euro verkrijgbaar. De Haagse wethouder Duurzaamheid en Energietransitie Liesbeth van Tongeren en Hoogheemraad Marcel Houtzager waren aanwezig bij de opening van deze succesvolle actie.

‘Wat een superactie hebben we samen neergezet. Echt een voorbeeld van Haagse KrachIedereen heeft keihard gewerkt en het resultaat mag er wezen: ruim 1000 stenen ingeleverd. Daarnaast hebben we ook veel mensen geïnformeerd over het belang van een groene tuin.’
Projectleider Edwin Cornelissen Operatie Steenbreek

‘Iedereen wordt blij van mooie bloemen en planten. Meer groen betekent dat regen goed wegzakt in de bodem. Groene tuinen zorgen voor minder overstromingskans, schonere lucht en een plek voor vogels, bijen en vlinders. Fantastisch dat buurtbewoners hier op het Koningsplein samen hun Groene Zaterdag hebben georganiseerd en de handen uit de mouwen steken’
Wethouder Duurzaamheid en Energietransitie Liesbeth van Tongeren\

Groene Zaterdag

Groene Zaterdag was een initiatief van en voor de bewoners rondom Koninsgplein en omgeving en werd mogelijk gemaakt door: Buurtcommissie Koningsplein, Hoogheemraadschap Delfland, Gemeente Den Haag, Stadsdeel Segbroek en Duurzaam Den Haag.

‘De stenen bleven maar komen! En de regentonnen waren zo weg. We hebben zelfs een wachtlijst nu voor de regentonnen, dus hopelijk kunnen we snel weer zo’n actie organiseren.’
Piet Driest, bewoner Koningsplein

Hoogheemraadschap van Delfland
Het Hoogheemraadschap van Delfland wil de regio Delfland graag klimaatbestendig maken, maar heeft hierbij de hulp van de 1,2 miljoen inwoners en bedrijven nodig. Van kleine tot grote initiatieven: iedereen kan en moet bijdragen. Want regenwater valt overal. Het Hoogheemraadschap betaalt mee aan de kosten van dit soort maatregelen die de omgeving klimaatbestendiger maken. Daarom droeg het bij in de kosten van de regentonnen vanuit de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie. ‘Ik ben ontzettend blij met deze actie. Het Hoogheemraadschap van Delfland steunt graag dit soort initiatieven die onze regio klimaatbestendig maken.’
Marcel Houtzager, Hoogheemraadschap van Delfland

Meer informatie over de stimuleringsregeling en de beweging Klimaatkrachtig Delfland vind je op de website www.klimaatkrachtig.nl en op Twitter, Facebook en LinkedIn @klimaatkrachtig

Operatie Steenbreek
Operatie Steenbreek is een landelijke campagne die de verstening van de stad tegengaat door acties te organiseren waarbij bewoners en bedrijven (tuin)tegels kunnen omruilen voor gratis planten. De Haagse campagne wordt uitgevoerd door stichting Duurzaam Den Haag in opdracht van gemeente Den Haag.

Meer informatie over groene tuinen en Operatie Steenbreek vind je op de website www.duurzaamdenhaag.nl en op Twitter, Facebook en Instagram.