Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Partneralimentatie en de nieuwe wetgeving

Geld speelt bij levenszaken een cruciale rol. In mijn familierechtpraktijk komt het alimentatierecht bijna dagelijks aan de orde bij het opstellen, uitleggen en bespreken van alimentatieberekeningen. Mijn motto is praten en niet procederen. Dus is alles erop gericht de partneralimentatie reëel en feitelijk te behandelen door toetsing aan de financiële draagkracht van de ander

Na een jarenlang wetgevingsproces staan we nu op de drempel van grote wijzigingen: in het huidige recht wordt het mes gezet, de duur én de hoogte van de partneralimentatie worden aangepast. De Tweede Kamer heeft de wet aangenomen. Het wachten is nu op de behandeling in de Eerste Kamer. Naar verwachting treedt de nieuwe wetgeving per 1 januari 2020 in werking. Begrijpelijkerwijs brengt dit veel vragen met zich mee die ik graag beantwoord.

Wat verandert er in grote lijnen?
Het wetsvoorstel komt neer op een verkorting van de maximale termijn van twaalf jaar, met bepaalde uitzonderingen. Vanaf de datum van de echtscheiding is partneralimentatie louter voor de helft van het aantal huwelijksjaren verschuldigd, met een maximum van vijf jaar.

Wat is het gevolg voor mensen die al partneralimentatie betalen?
De nieuwe wet geldt waarschijnlijk alleen voor echtscheidingen die na de ingangsdatum worden ingediend. De huidige wettelijke regels blijven tot die tijd van toepassing.
Los deze straffe kost in hectische emotionele tijden samen op, liefst met één familierecht advocaat/ mediator (lid van de vFAS) zodat u niet beiden met een advocaat bij de rechtbank een beslissing moet afwachten. Dat is niet alleen duur, maar ook is de uitkomst onzeker.

Tenzij u de ander het licht in de ogen niet gunt: dan kunt u een strijdlustig-koste-wat-kost advocaat proberen te vinden. Mijn deur staat open voor mensen die het samen willen oplossen of een goed verweer nodig hebben als overleg onmogelijk blijkt en de focus alleen gericht is op het eigen belang.

Tip: kosten om alimentatie te verkrijgen, te behouden of te innen zijn fiscaal aftrekbaar