Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Grondige opknapbeurt Newtonplein

Het had niet zo’n beste naam, het Newtonplein. Reden voor de gemeente om dit stukje ReVa eens goed onder de loep te nemen en extra aandacht te geven. Samen met de bewoners werd een plan voor de herinrichting gemaakt.
Een van de projecten die in 2016 door het Stadsdeelkantoor Segbroek was aangewezen om extra aan te pakken, was het Newtonplein. Ricardo Buitinga van Balans Communicatie werd door de wijkmanager voor ReVa aangetrokken om dit project te begeleiden. “Het plein werd geassocieerd met verloedering en hangjongeren en er had zich ooit op oudejaarsnacht een incident voorgedaan. De bewoners hadden zelf allang weer vrede met het plein, maar extern bleef die slechte naam nogal hangen.”

Verrassend resultaat huisbezoeken

Joey Hus is net als opbouwwerker bij welzijnsorganisatie Voor Welzijn begonnen. Zijn eerste taak werd een aanbelronde bij alle huizen rondom het Newtonplein om erachter te komen wat de bewoners vonden van het wonen aan het plein en welke wensen zij hadden. Dit onderzoek, dat hij samen met een collega in november 2017 uitvoerde, bracht verrassend veel op. De bewoners wilden heel graag vertellen over hun woonsituatie en over hun beleving van de buurt. Die beleving bleek veel positiever dan aanvankelijk gedacht. Men wilde eigenlijk wel af van het slechte imago en richtte zich graag op de toekomst. En plannen om het leuker te maken waren er genoeg.

Gewogen en uitgevoerd

Er volgde een aantal sessies met bewoners en professionals, waarbij de nabijgelegen Anwar-E-Mustafa-moskee gastvrij ruimte beschikbaar stelde. Het gezelschap van 30 personen was er in een afrondende bijeenkomst binnen een uur uit met een ‘superleuk plan’, aldus Ricardo. Dat plan werd samen met bewoners, waaronder natuurlijk ook de kinderen, en andere betrokkenen, zoals de wijkagent, school, moskee, Voor Welzijn, verzorgingstehuis Jonker Frans (ligt ook aan het plein) en het stadsdeel bekeken, gewogen en uitgevoerd.

De buurt heeft er zin in

Zo ontstond een veel overzichtelijker en heringericht plein, met mooie nieuwe speel- en klimtoestellen voor alle leeftijden, verbeterde sportmogelijkheden, zandbak, speelwaterloopje en zitheuveltjes om bijvoorbeeld naar het voetballen te kijken. De buurt heeft er echt zin in gekregen. Er zijn nog genoeg plannen om uit te voeren. Een beter onderkomen voor het Haagse Hopje, dat op het plein dagelijks sport- en speelspullen uitleent aan de kinderen, plannen voor picknicks en optreden van bandjes. Binnenkort is de feestelijke opening.