Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Haagse VVD: aanpak shishalounges

Haagse VVD: pak overlastgevende shishalounges aan, controleer ook op volksgezondheid

De Haagse VVD wil al langer een stevige aanpak van overlastgevende shishalounges. De liberalen zijn daarom erg blij met het feit dat er nu een vergunningsplicht zal komen voor Shishalounges. Mede dankzij de VVD is dit in het coalitieakkoord gekomen. Fractievoorzitter Frans de Graaf: “Door de vergunningsplicht, waar de VVD zich altijd hard voor heeft gemaakt, kunnen er nu concrete stappen gezet worden om de overlast aan te pakken.”

De Haagse VVD wijst daarnaast op risico’s voor de volksgezondheid. Frans de Graaf: “In shishalounges hangen vaak giftige stoffen, die zeer schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Wij willen dan ook voorstellen dat er metingen gaan plaatsvinden in deze Shishalounges. Indien een shishalounges een gevaar vormt voor de volksgezondheid vanwege deze giftige stoffen, kan dat reden zijn de vergunning in te trekken.”