Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

GroenLinks: zorg voor betere spreiding coffeeshops Den Haag

De verdeling van coffeeshops over de Haagse wijken kan beter als het aan GroenLinks ligt. Fractievoorzitter Arjen Kapteijns pleit daarom voor verplaatsing van een aantal coffeeshops. In sommige wijken, zoals het Zeeheldenkwartier en het Regentesse- en Valkenboskwartier, zijn op dit moment een groot aantal coffeeshops te vinden op korte afstand van elkaar. Daarentegen is er bijvoorbeeld in Ypenburg, Loosduinen of Bezuidenhout geen enkele mogelijkheid om wiet te kopen, wat leidt tot langere reistijden en meer straathandel. In de overconcentratiegebieden draagt het huidige beleid juist weer bij aan de overlast die door veel buurtbewoners wordt ervaren. Die overlast komt onder andere door dubbel geparkeerde auto’s of rondscheurende scooters in de buurt van een deel van de huidige coffeeshops.
Daarom zal GroenLinks morgen bij de bespreking van het integraal veiligheidsplan pleiten voor een betere spreiding van coffeeshops in Den Haag. GroenLinks wil dat de mogelijkheid om een bestaande coffeeshop te verplaatsen naar een ander deel van de stad door de burgemeester wordt onderzocht. Hierbij moeten de coffeeshops en bewoners(organisaties)actief betrokken worden. Fractievoorzitter Arjen Kapteijns: “Betere spreiding van het huidige aantal coffeeshops komt de hele stad ten goede. Dit kan ook een stukje van de overlast in het Zeeheldenkwartier en het Regentesse- en Valkenboskwartier helpen terugdringen.’
Naast een betere spreiding van coffeeshops over de stad zal GroenLinks morgen ook aandringen op het onder voorwaarden meedoen aan de landelijke pilot voor gereguleerde wietteelt. Over die voorwaarden moet de gemeente samen met de coffeeshops met de minister van BZK in gesprek.