Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

25 april Opruimdag

Kom donderdag van 17.00 – 20.00 uur naar de Gaslaan (bij De Verademing), stel al uw vragen over afval en afval scheiden, maak een ritje met een veegwagen en geniet van een gratis kopje koffie of thee.

Lever gratis uw oude spullen in zoals:
• Grofvuil (bijvoorbeeld meubels, huishoudspullen, planken, dozen en groot glas)
• Oude etsen en spullen voor de kringloop
• Kleine elektrische apparaten
• Klein chemisch afval en verf
Let op: bouw- en sloopafval kunt u niet inleveren.

Een schone en opgeruimde stad
De Haagse opruimestafette is een serie van activiteiten door en met bewoners en partners uit de stad.
Steeds meer mensen willen bijdragen aan een schone en opgeruimde stad. Zij vinden het heel normaal
om hun omgeving en onze natuur mooi te houden. Samen willen zij een beweging in gang zetten die
steeds groter wordt. Dat alles onder het motto dat ze geen rommel ván elkaar, maar vóór elkaar
opruimen. Doet u ook mee?

Lever oude spullen gratis in
Heeft u spullen waar u vanaf wilt? U kunt ze inleveren tijdens de opruimdag die samen met onder
andere Kringloop Den Haag, de Buurtschuur en TrashUre Hunt georganiseerd wordt. Spullen
die nog bruikbaar zijn gaan naar de kringloopwinkel en grofvuil wordt netjes afgevoerd. U herkent ons
aan de containers van de Haagse Milieu Service en de banieren van de Opruimestafette.

Wat nog meer op 25 april?
Kinderen kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten. Jaag op zwerfaval, kleed een paspop met kleding van afval of volg op de knikkerbaan welke weg zwerfafval aflegt. Ook is er een afvalrace.
Verder is de Buurtschuur aanwezig, die zich onder andere inzet voor het hergebruik van gereedschappen.