Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

“Wij hebben besloten iets te doen”

Actieve bewoners verenigen zich

Net zoals omwonenden van het Koningplein met succes erin slaagden het kunstwerk ‘De Speler’ van Folkert de Jong te laten plaatsen, zo is ook de versiering van de zes panelen aan de Kepplerstraat door Margriet Snaterse een mooi voorbeeld van een geslaagd burgerinitiatief. Een groep bewoners aan de Kepplerstraat heeft zich gerealiseerd dat samenwerking effectief is. Niet klagen en ongelukkig worden, maar samen in overleg gaan: met elkaar, met het Stadsdeelkantoor, met de politie en desnoods met de burgemeester. Samen praten en plannen maken om de leefbaarheid van de wijk te behouden en te vergroten.

Hobbygarage

Tot voor kort had het pand op de hoek van de Kepplerstraat en de Noorderbeekdwarsstraat zes dichtgetimmerde ramen: twee aan de korte zijde en vier aan de lange zijde. Het pand was jarenlang in gebruik als krantenuitgifte en werd later een hobbygarage van een particulier. Brenda Rak van Bewonersgroep Leefomgeving: ”Het is er rustig en zo’n hobbyruimte, daar heeft de wijk geen enkel probleem mee. Maar al die kale houten panelen waren op zijn zachtst gezegd een ongezellig gezicht en voor omwonenden een doorn in het oog. Wij wilden niet het gevoel hebben in een afbraakwijk te wonen.”

Margriet Snaterse

Via Wijkbudget kwamen de buurtbewoners uit bij Fonds 1818. Iemand had hen in augustus 2018 geattendeerd op het werk van Margriet Snaterse. “We hebben hier gezeten met een aantal buurtbewoners en Margriet erbij, om te praten wat wij zoal in gedachten hadden. Onze vraag aan Snaterse was vooral om iets vriendelijks te maken, het thema ‘ontmoeting’ hadden we er graag in gezien. Het zijn nu ramen geworden waar je naar binnen kijkt. Elk raam geeft een inkijk in een andere wereld. En iedere bewoner kan en passant lezen dat Keppler een Duitse astronoom, astroloog en wis- en natuurkundige was. Maar vooral: de Kepplerstraat oogt weer vrolijk.”

Bewonersgroep Leefomgeving

De activiteiten van Bewonersgroep Leefomgeving beperken zich niet tot deze gevelplaten. De bewoners zijn ook op andere terreinen actief om mogelijke achteruitgang tegen te gaan. Een tijd geleden zat er in de buurt ineens een pizzeria, en dat ging met erg veel kabaal gepaard en met nogal wat ongewenste verwante randverschijnselen. De buurt was er niet bepaald blij mee. “Toen hebben we de stadsdirecteur ingeschakeld en het stadskantoor heeft dat toen snel opgepakt. Binnen een maand waren ze weg. En vanaf die tijd hebben we met een aantal buren hier in de straat regelmatig overleg om te zien hoe we de kwaliteit van de buurt kunnen behouden en verbeteren.”

Elkaar versterken

Bewonersgroep Leefomgeving probeert op een goede, prettige manier met elkaar en met de mensen van het stadsdeelkantoor te communiceren. “De kwestie is ook een beetje, ga je hier weg, of ga je er wat aan doen? Wij hebben besloten er iets aan te doen. Als je als buurtbewoners niet aan de bel trekt, weten de mensen van de gemeenteraad of van het stadsdeel ook niet wat er in de stad gebeurt. Met vereende krachten kun je veel oplossen. Als er wat is en we bellen de gemeente, dan merken we dat zij dat serieus oppakken. Er zijn vrij veel van die clubjes van buurtbewoners en als je contacten onderhoudt dan versterk je elkaar. Je moet natuurlijk wel uitkijken dat alles wat je ziet, niet je eigen leef- en woonplezier onderuithaalt. Kijk, je komt hier niet voor niets in een wijk als deze wonen. Er is levendigheid en dat is goed.”

Coffeeshops

De bewoners proberen samen de buurt te verbeteren, de kwaliteit te behouden. “Er zijn hier de afgelopen jaren een aantal kinderen geboren en wij willen graag de buurt kindvriendelijk houden. Neem het aantal coffeeshops hier vlak om de hoek. Dat die coffeeshops er zijn is niet erg, maar hier is wel sprake van overkill en het gaat toch voornamelijk over het publiek dat ze aantrekken. Dat kunnen we als buurtbewoners niet accepteren. Ja, en als je tegen de burgemeester of tegen de directeur van het stadsdeelkantoor zegt, ‘Wij accepteren het niet!’ dan krijg je wel een heel ander gesprek. We realiseren ons dat we in Nederland nu eenmaal een heel erg tolerante houding tegenover een aantal zaken hebben en voor buurten is het lastig om die te doorbreken.”

Nietjes, tegels en speeltoestellen

Ons volgende project is om hier in de straten wat fietsnietjes te plaatsen en we hebben plannen om gezamenlijk ‘Tegel eruit, plantje erin’, het project Steenbreek in onze buurt te realiseren. Daar is in 2019 hopelijk budget voor. Bas de Bruin van het stadsdeelkantoor heeft beloofd samen met ons na te denken over een mogelijke bestemming voor een aantal leegstaande panden hier in de Weimarstraat. En speeltoestellen op het Newtonplein, daar willen we ook graag over meedenken.”

Samen verantwoordelijker

“Je actief in de buurt opstellen heeft voor iedereen positieve gevolgen: mensen kennen je, spreken jou en elkaar aan. Je kunt samen meer bereiken. In een stad zijn sommige mensen best wel op zichzelf, het is niet zoals in een dorp waar bewoners zich meer verantwoordelijk voelen. Een buurt in een stad is geen dorp, maar je kunt wel een heel eind die kant op.”