Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Van haarden en postpakketten

Naar klimaatbestendige appartementen

Foto: Kon. 1854

Ja het lijkt toch echt te gaan gebeuren: de transformatie van het fabriekspand uit 1906 aan de Fahrenheitstraat 335-341 tot een prachtig complex van 43 tweekamerappartementen tegen een gemiddelde huurprijs van 570 euro. De uitvoering gaat zowel recht doen aan de cultuurhistorische waarde van dit gemeentelijke monument als aan de modernste uitgangspunten van klimaatbestendig wonen. In ons juninummer van 2018 schreven we al eerder over dit project. In een vervolggesprek met de heer Jaap ’t Hart, de enthousiaste directeur van de Koninklijke Haagse Woningvereniging, blijkt dat nu de kogel zo goed als door de kerk is.

De uitdagende puzzels van het project

Recht doen aan de uitkomsten van de bouwhistorische verkenning van dit monument was de eerste puzzel. Als je kijkt naar de bijgevoegde foto van de nieuwe voorgevel, zie je een aantal wijzigingen die teruggrijpen op het roemrijke verleden van het pand. De voormalige ingang onder het torentje rechts keert terug en er komen weer ramen in de gevel naast die ingang. De Welstandscommissie is akkoord met het ontwerp.
Bijzonder is ook dat aan de zijde van de Ampèrestraat, de voormalige dienstingang terugkomt. Dat wordt de ingang voor de fietsen en elektrische scooters naar de interne berging en fietsenwerkplaats. Zo krijgt de voormalige bedrijfshal een nieuwe functie.

Derde transformatie

Na veel hoofdbrekens is het gelukt om het energielabel op EPC waarde 0 te krijgen: zonnepanelen, warmte/koude opslag onder het gebouw, geen grote installaties op het dak. Heel veel moderne techniek in dit gebouw. Dat is kenmerkend voor de historie van het pand. In 115 jaar is dit, na de verandering van haardenfabriek naar modern postkantoor in 1936, de derde grote transformatie, nu naar een betaalbaar sociaalwonen-complex van een hoog energiezuinig en architectonisch niveau. Dit wat bleke deel van de Fahrenheitstraat krijgt zijn karakteristieke bouwjuweel weer terug. En dat wordt wel tijd, want het gebouw is na de sluiting als postkantoor wel in de versukkeling geraakt.

Mobiliteit, financierbaarheid en een tijdpad

De Koninklijke gaat voor dit project uit van een ander soort mobiliteit en dus geen parkeerplekken voor bewoners. Ook in die zin is het een voorbeeldproject: faciliteiten voor fietsen, elektrische scooters en openbaar vervoer vormen hier de oplossingen. Jaap: “De betaalbaarheid is voor de vereniging een moeilijke puzzel geweest, maar de positieve uitkomst hiervan is in zicht. Ik ga ervan uit, dat in het vroege voorjaar het voorlichtingstraject met een inloopbijeenkomst voor de buurt van start gaat. Vervolgens komt de vergunningsprocedure en dan de realisatie in 2020.” Als dat allemaal lukt, dan rijgt de Koninklijke een nieuwe parel aan haar ketting van karakteristieke woonprojecten in Den Haag. En deze keer in onze buurt!