Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Staedions rol als woningcorporatie in ReVa

Maarten Lindeboom, manager projecten bij Staedion

Staedion bezit ruim 36.000 woningen in Den Haag, en op een klein plukje huurwoningen van Vestia na, zijn alle 1248 sociale huurwoningen in ReVa van Staedion. Het gaat dan om de bestaande woningvoorraad en om de net gerealiseerde huurwoningen in het Energiekwartier.

Vrijesectorwoningen en huurwoningen

Project Het Zamen, het wooncomplex met 132 sociale huurwoningen voor ouderen dat er al een aantal jaren staat, is het eerste resultaat van nieuwbouw in dit buurtje. Inmiddels is aan de Loosduinseweg ook het nieuwe Volta gebouw met 72 sociale huurappartementen in gebruik genomen. In de periode tot en met 2022 worden er op deze E-locatie genoemde (voormalige kerk en omgeving) ook diverse sociale huurappartementen gerealiseerd. Op welke manier en hoeveel precies, is nog onderwerp van studie. De oude portiekwoningen, in totaal 48, worden gesloopt en maken plaats voor vrijesectorwoningen. In totaal realiseert Staedion in dit gebied 240 nieuwe sociale huurwoningen, een toevoeging van 192 sociale woningen/appartementen.

Een mooie gezellige hoek rijker

De ontwikkeling van het Energiekwartier is een uitdagende klus met ambitieuze doelstellingen. Maarten Lindeboom: “Er ontstaat straks een mooie mix van in totaal zo’n 425 tot 450 nieuwe woningen in dit buurtje. Als in 2022 het centrale multifunctionele parkje, waarvan het ontwerp samen met bewoners tot stand kwam, klaar is, is ReVa een mooie en gezellige hoek rijker.” Ook worden de kades vernieuwd en het gebied voor fietsen en voetgangers beter ontsloten, dankzij een fietspad vanuit De Verademing langs de kade achter de Prael met toegang naar de overkant, richting De Constant Rebecquestraat via de brug bij de Energiecentrale.

Nieuwbouw en bestaande woningen verduurzamen

Alle nieuwe woningen in het Energiekwartier zijn duurzaam qua isolatie en energiegebruik: Energielabel A is het uitgangspunt. Uit ervaring weet Staedion dat nieuwe bewoners soms moeten wennen aan bijvoorbeeld vloerverwarming, omdat het een andere warmtebeleving geeft. De huizen zijn aangesloten op de Stadsverwarming van de Elektriciteitscentrale aan de overkant. Deze is nu nog gasgestookt, maar dat zal in de toekomst ongetwijfeld veranderen.
Onder Het Zamen is een warmte/koude-opslag gerealiseerd. Bij renovatie van Staedion-woningen wordt gestreefd naar minimaal Energielabel B, zo mogelijk in combinatie met zonnepanelen. Maarten Lindeboom: “In 2018 zijn op drie locaties pilotprojecten met zonnepanelen uitgevoerd. Na evaluatie kunnen wij bepalen voor welke locaties de toepassing van zonnepanelen geschikt is en welke planning voor 2019 haalbaar is. Staedion is overigens voor verduurzaming sterk afhankelijk van landelijke regelgeving en de gemeentelijke energieplannen. Specifieke keuzes per gebied hebben grote invloed op de mogelijkheden en op het tempo van duurzaamheidsontwikkelingen.”

Staedion in de stad: een blik in de toekomst

Een grote klus voor Staedion de komende jaren ligt in Den Haag Zuidwest. Het gaat hier om nieuwbouw en het opknappen van bestaande woningen. Staedion startte onlangs samen met gemeente Den Haag en Heijmans het haalbaarheidsonderzoek naar de aanpak van de buurten Zichten, Dreven en De Gaarden. Maarten Lindeboom: “Voor Staedion en het projectteam is het zowel een enorme klus als een prachtige uitdaging om de buurten divers, klimaat- en toekomstbestendig te maken én beter te verbinden met de stad.”
Bij het vernieuwen van de buurten is veel aandacht voor sociale samenhang. De komende 10 jaar breidt in Den Haag Zuidwest het woningaanbod fors uit, waarbij het huidige aantal van circa 1.200 sociale huurwoningen gelijk blijft en er ingezet is op toevoeging van minimaal 3.000 koop- en vrije sector huurwoningen. Naast verbetering van de woningvoorraad, is in de plannen ook veel aandacht voor herinrichting van de openbare ruimte en de uitbreiding van onderwijs- en diverse andere maatschappelijke, culturele en commerciële voorzieningen.