Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Regentesse- en Valkenboskwartier de relatie met water

De Beeklaan is genoemd naar de Westerbeek die hier vroeger stroomde. Wanneer gemaal Schoute bij Scheveningen op volle capaciteit uitmaalt, hangen de woonboten aan de Conradkade scheef. Oppervlaktewater is belangrijker dan menigeen denkt.

Drukte in de ondergrond

Het wordt steeds drukker in de ondergrond: grondwateronttrekkingen, warmte- en koudeopslag, parkeergarages, tunnels, kabels en leidingen. Ze kunnen allemaal effect hebben op het grondwatersysteem. Vooral onttrekkingen lijken invloed te hebben. Ook het klimaat verandert met meer en fellere regenbuien. Het regenwater moet worden vastgehouden, in plaats van het zo snel mogelijk via het riool af te voeren.

Duurzaam omgaan met water

Het Hoogheemraadschap Delfland, zeg maar het waterschap, voorkomt in het stedelijk gebied wateroverlast en zorgt voor schoon water. Bewoners kunnen zelf ook bijdragen aan een gezonder leefomgeving. Groene gevels, balkons en galerijen helpen de lucht schoon te houden en zorgen voor verkoeling. Ze vertragen het afstromen van regenwater. En planten absorberen het regenwater. Een groene gevel werkt isolerend en kan het binnenklimaat van woningen behoorlijk verbeteren. Met een geveltuin en/ of een afgekoppelde regenpijp kunnen bewoners het rioolstelsel ontlasten. Ook ‘tegels eruit en groen erin’ helpt om wateroverlast bij heftige regenbuien te beperken. Bovendien is er meer ruimte voor planten en insecten.

Stimuleringsregeling Lokaal

Sinds kort is de Stimuleringsregeling Lokaal water geopend. Antoinette Jans van het Hoogheemraadschap: “Ik roep iedereen op hier gebruik van te maken. Delfland heeft ook een regeling voor klimaatadaptatie en groene daken. Samenwerking loont. Overheden maar ook particulieren kunnen waterdoorlatende verharding aanleggen en waternatuur. Halfverhardingen zoals grind, steenslag, schelpen, houtspaanders, zijn nóg beter. Uitdagingen genoeg, de komende jaren. Delfland, Den Haag en provincie, maar ook bewoners en bedrijven staan aan de lat. Samen!”