Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Overlast Weimarstraat

De politiek ziet wat er gebeurt

ChristenUnie/SGP, VVD, GroenLinks en PvdA slaan alarm om overlast en onveiligheid rondom de Weimarstraat. Ook Marije Mostert van D66 vraagt elders in deze KonkreetNieuws aandacht voor de problematiek.

Niet meer toezicht maar een ander beleid

Rondscheurende auto’s, vechtpartijen op straat en drugsgebruik in portieken, het is aan de orde van de dag in en rondom de Weimarstraat. Medio januari was er een nieuw dieptepunt met een steekpartij met dodelijke afloop. Bewoners sloegen al eerder bij de gemeenteraad alarm over de onveiligheid in en verloedering van hun buurt. Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP), Ayse Yilmaz (VVD), Arjen Kapteijns (GroenLinks) en Janneke Holman (PvdA) zijn geschrokken van de verhalen van bewoners en roepen het college op tot actie: “Als je de bewoners hoort, wordt één ding duidelijk: dit zijn geen incidenten meer. Waar voorheen de problemen zich concentreerden in de Weimarstraat, zijn deze inmiddels ook goed merkbaar in omliggende staten als de Fultonstraat, Noorderbeekdwarsstraat etc. Voor de bewoners en deze fracties staat het als een paal boven water: deze wijk staat op een kantelpunt. En daarom is krachtig ingrijpen door gemeente Den Haag nodig. “Met meer toezicht en handhaving gaan we het tij niet keren. Met de bewoners vragen wij daarom om ander beleid.” Hieronder citeren we de vier Haagse politici afzonderlijk. Maar ze willen er gezamenlijk iets aan doen!

Janneke Holman PvdA

Janneke Holman woont zelf bij de Weimarstraat en kent de problemen: “Het rommelt al langer in de Weimarstraat, daarom is er de afgelopen jaren meer handhaving gekomen. Nu zien we dat dat ervoor heeft gezorgd dat overlast zich heeft verplaatst naar omliggende straten. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, daarom is het tijd om stevig in te grijpen om de buurt leefbaar te houden.”

Pieter Grinwis ChristenUnie/SGP

Pieter Grinwis denkt dan bijvoorbeeld aan betere branchering in het gebied: “Je ziet hier veel overlast, doordat veel dezelfde winkeltjes tot ’s avonds laat open zijn. Dat zorgt voor rondscheurende auto’s en motoren in de avonduren en nachtelijk kabaal op straat. Als je strikter bent op wie een vergunning krijgt en wie niet, kan je dit soort problemen voorkomen. Een goede eerste stap zou het aanstellen van een winkelstraatmanager zijn die echt iets te vertellen krijgt.”

Ayse Yilmaz VVD

Ayse Yilmaz vult aan, “De overconcentratie aan coffeeshops werkt hier zeker niet aan mee. Het is duidelijk dat er een integrale oplossing moet komen. Het kan niet zo zijn dat zo’n mooie buurt hierdoor ten onder gaat.”

Arjen Kapteijns Groen Links

Dát er nieuw beleid moet komen, is duidelijk voor deze partijen. Arjen Kapteijns: “We zijn blij dat de bewoners hierover aan de bel hebben getrokken en ons hebben uitgenodigd. De gemeente moet nu, samen met bewoners en betrokkenen, zich inspannen om deze problemen aan te pakken en op te lossen. Zodat de Weimarstraat en omringende straten een fijne en prettige leefomgeving worden en blijven voor iedereen.”

Vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad

De vier partijen hebben hun zorgen geuit bij de gemeenteraad. Zij stellen de voorzitter de vraag. “Is het college het met de bewoners eens dat meer toezicht en handhaving niet genoeg is, maar dat het beleid moet veranderen? Is het college bereid om ingrijpende (beleids-) maatregelen te treffen, waarmee de leefbaarheid én veiligheid in de buurt daadwerkelijk verbetert? Zo ja, is het college bereid om met buurtbewoners in gesprek te gaan welke maatregelen hierbij helpen? Zo nee, wat gaat het college dan doen om de veiligheid, leefbaarheid én het woongenot van deze Haagse burgers te bevorderen?”

En nu?

In hun brief aan de voorzitter van de gemeenteraad vragen de partijen aandacht voor de overconcentratie aan coffeeshops, het al dan niet aanstellen van een winkelstraatmanager, de maatregelen na het verschenen ondermijningsbeeld, het invoeren van een vergunningsplicht voor de risicobranche, het reguleren van openingstijden.
Het zijn vragen waar de raad niet omheen kan. Zal er dan binnenkort toch iets gaan veranderen in de Weimarstraat (en omgeving!)?