Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Francien de Hoop, de gebiedsregisseur voor Segbroek

Geen macht en geen bevoegdheden, maar verbinden en overtuigen

Francien de Hoop is sinds maart 2018 gebiedsregisseur bij de gemeente voor de stadsdelen Segbroek en Loosduinen. Ze woont al jaren in het Regentessekwartier. De combinatie van het stedelijke en het dorpse is wat haar zo aantrekt in ReVa. “Mensen kennen elkaar, er zijn veel onderlinge contacten. Het is echt mijn thuis.”

Als gebiedsregisseur heeft ze geen daadwerkelijke bevoegdheden en geen macht. “Ik verbind de afdelingen van mijn dienst, de Dienst Stedelijke Ontwikkeling. Dat zijn twaalf afdelingen waaronder economie, stedenbouw, planologie en mobiliteit. Daarnaast ben ik aanspreekpunt voor de andere diensten én voor bewoners en bedrijven. Dan zorg ik dat alle vragen op de goede plek terecht komen; in mijn eigen dienst of elders. Dat valt niet altijd mee, moet ik zeggen, het is een kunst om alle kikkers in de emmer te houden,” zegt ze lachend, “en ik probeer dat met allemaal dwarsverbindingen bij elkaar te houden.”

Overtuigingskracht

“Omdat ik dus geen macht heb, moet ik mensen ervan overtuigen dat dingen echt gedaan moeten worden, dat er iemand van ‘het stadhuis’ bij een bewonersavond is bijvoorbeeld. Zo ook met niet-collega’s, zoals bijvoorbeeld projectontwikkelaars. In 2020 gaat de nieuwe omgevingswet in. Dan is het een verplichting om bewoners te informeren of te raadplegen. Tot die tijd probeer ik iedereen te bewegen om bewoners bij bouwprojecten te betrekken. Iedereen moet inzien dat bewoners serieus genomen moeten worden en een waardevolle inbreng kunnen hebben. Bovendien is het ook in ieders belang. Uiteindelijk gaan ontwikkelingen sneller als je bewoners vanaf het begin erbij betrekt. Het is ook leuk en dankbaar om met de buurt te overleggen! En het moet straks toch… zo kunnen ze nu al oefenen.” Francien heeft de indruk dat haar inspanningen aanslaan. Er wordt steeds vaker contact met haar opgenomen.

Wel of geen inspraak

Voor bewoners is het vaak onduidelijk wanneer ze nu wel of niet betrokken worden en wel of niet inspraak hebben. Over de ‘Jumboplannen’ hoorde de buurt bijvoorbeeld via de pers. Bewoners van de De Perponcherstraat moesten er zelf achter komen dat er plannen waren, en hetzelfde gold begin 2018 voor de bewoners rondom de voormalige school in de Daguerrestraat.
In november 2017 is in de gemeenteraad een motie aangenomen waarin staat dat, als er afgeweken wordt van het bestemmingsplan, belanghebbenden tijdig moeten worden geïnformeerd. Francien: “Grofweg is het zo dat als een initiatief in het bestemmingsplan past, de vergunning kan worden aangevraagd, en er dan – op dit moment – geen verplichting is om de buurt op de hoogte te brengen.” Als gebiedsregisseur enthousiasmeert Francien partijen om dat wel te doen. En de gemeente kan daar ook bij helpen, vertelt ze. “Als een vergunningsaanvraag niet in het bestemmingsplan past, moet er wel altijd met de buurt gecommuniceerd worden.”

Inspraak en informeren

Francien is blij met de nieuwe omgevingswet straks. “Daarin worden inspraak en het informeren van de buurt goed geregeld en komen alle lijnen bij de gemeente uit. Die kent de situatie ook veel beter dan de rijksoverheid. We gaan ons uiterste best doen om per situatie alle belanghebbenden in beeld te krijgen.”

HIT-team

Bewoners die mee willen praten over de bebouwde omgeving horen ‘vroeger of later’ de term ‘HIT-team’. Velen hebben daar een wat duister beeld bij: Den Haag moet bouwen, het HIT-team zorgt ervoor dat dat kan. Francien: “Zo is het niet, HIT staat voor Haags Initiatieven Team: een team met collega’s van veel verschillende afdelingen en diensten; archeologie, GGD, tot de afdelingen stedenbouw en planologie. Projectontwikkelaars kunnen daar, ter advisering, hun plan inbrengen en (ver)bouwplannen worden getoetst of ze aan de regels voldoen. In feite is het HIT-team faciliterend.”

Prijzen die de pan uitrijzen

KonkreetNieuws hoort vaak van bewoners dat de huren van appartementen in de huidige bouwprojecten niet mals zijn en erg vaak boven de huurgrens liggen. Ook ontvangt de redactie regelmatig geluiden over de tendens dat vastgoedbeleggers een pand kopen, standaard opknappen en voor (veel) meer geld verkopen. Zou dat niet beperkt kunnen worden?
Francien: “Volgens de wet ben je vrij je huis te verkopen aan de hoogste bieder. Dat is lastig tegen te houden.”

Sociale huurwoningen

In ReVa vind je van oudsher niet veel sociale huurwoningen. In het Energiekwartier zijn het er nu wel wat meer. Is het een idee dat ook projectontwikkelaars verplicht worden om voor sociale huur te bouwen? Francien vertelt dat dit al gemeentelijk beleid is. Van de 500 woningen is 30% sociale huur; dat is een gemeentelijke afspraak, vastgelegd in het coalitieakkoord. Bij grote nieuwbouwprojecten is dat een verplichting en daar wordt in het vergunningstraject op toegezien.

De ‘gemêleerdheid’ vasthouden

Francien: “De Weimarstraat zie ik echt als de levensader van de wijk en ik wil hier graag met collega’s en samen met bewoners mee aan de slag. We willen de straat graag aantrekkelijk maken en houden. De andere kant, de Zevensprong, is ook zo’n plek die de aandacht van de gemeente heeft. Dat is geen eenvoudige opgave overigens: het gebied ligt in drie stadsdelen, met meerdere verantwoordelijke politiebureaus. Maar het is de toegang tot de wijk. Het zou zo mooi zijn als het daar echt veel aantrekkelijker én veiliger wordt. Ik vind het belangrijk dat het deel van de wijk tussen de Weimarstraat en de Loosduinseweg opgeknapt wordt en de woningen betaalbaar blijven. Maar vooral hoop ik dat ReVa niet helemaal veryupt! In ieder geval niet meer dan het nu is. Ik vind het veel leuker als het divers blijft, en dat we de ‘gemêleerdheid’ kunnen vasthouden.”