Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

De andere kant uit

D66 wil de rijrichting in de Noorderbeekdwarsstraat gedeeltelijk omdraaien. Het gebied trekt veel bezoekers van buiten de wijk door de verschillende coffeeshops en slijterijen. De rijrichtingwissel zorgt voor een betere spreiding van die bezoekersstroom.

Evaluatie met bewoners

“We hebben in principe niets tegen de vele ondernemingen in de wijk, maar we willen overlast voor omwonenden zoveel mogelijk beperken en we willen een leefbare buurt”, aldus fractievertegenwoordiger Marije Mostert (D66). In het verleden is er al enige tijd getest met een rijrichtingwissel. “Hoewel het stadsbestuur toen liet weten dat de overlast tijdens de proef inderdaad afnam, is besloten de proef niet voort te zetten. Het lijkt mij goed als we voor langere tijd testen met een rijrichtingwissel en dan uitgebreid met bewoners van het Regentessekwartier evalueren”, stelt Mostert.

Structurele aanpak

D66 wil daarnaast van het college weten welke maatregelen het nog meer wil nemen in de strijd tegen overlast. “De buurt kampt echt al jaren met deze overlast. Het is tijd dat we de problemen structureel aanpakken”, vindt Mostert.