Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Buurtwinkel Wij Weimar is open

Op 17 januari opende burgemeester Krikke met het onthullen van het logo de nieuwe buurtwinkel Wij Weimar. Het pand ligt aan de Noorderbeekdwarsstraat 218 /hoek Weimarstraat. Wij Weimar is een initiatief van de Stichting Buurteigenaren Valkenbos & Regentes ( Bev&r). Dankzij ruimhartige steun van het Stadsdeel Segbroek kunnen vanuit dit pand allerlei organisaties en initiatieven uit de buurt hun activiteiten ontplooien.

Verbeteren van de winkelstraat

Wij Weimar wil een positieve uitstraling hebben naar de buurt en de Weimarstraat zelf. Zij streeft in samenwerking met winkeliers en gemeente naar het realiseren van een beter winkelbestand via stevig winkelstraatmanagement en branchering, meer variatie in winkels. Dat is wel iets van lange adem, maar elke stap telt.

Vaste en incidentele gebruikers

Buurtgroepen kunnen tegen vergoeding gebruik maken van het pand. Duurzaam Den Haag en De Groene Regentes zijn inmiddels al vaste gebruikers en met andere clubs vinden gesprekken plaats. Incidenteel gebruik van de ruimte kan uiteraard ook, als het maar past binnen de buurtfilosofie van de initiatiefnemers. Diverse clubs willen ook regulier vergaderen in het pand en de Buurtkrant KonkreetNieuws is inmiddels verhuisd van Bethel naar de Weimarstraat. In de winkel zullen ook kleine exposities gehouden worden. Fotografe uit de wijk PIEK doet hier met een fraaie serie foto’s van boksers de aftrap. Wellicht worden er in de toekomst ook kleine optredens georganiseerd.

Buurt VVV

Wij Weimar wil op weg naar een Buurt VVV: met wijkwandelingen vanuit dit pand, informatie voor oude en nieuwe bewoners, een ideeënbank en Wij Weimar wil een inspiratiebron zijn voor bewoners die plannen hebben om hun buurt te verbeteren. Voorlopig is de winkel elke zaterdag tussen 12.00 en 16.00 uur open voor iedereen. De organisatie is op zoek naar meedenkers, gastheren/gastvrouwen en naar kunstenaars die iets te bieden hebben. Meld u in de winkel of stuur een mail naar info@wijweimar.nl