Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Van eenzaam naar Eenzijn

De laatste maanden is er weer veel aandacht in de media voor het thema ‘eenzaamheid’ onder meer via landelijke fraaie, maar veelal schrijnende spotjes op televisie. En in Den Haag onder andere via de aankondigingen en verslagen van bijeenkomsten als ‘Voor elkaar’. Die initiatieven richten zich vaak op ouderen die als alleenstaanden hun leven leiden. Dat is in deze tijd van individualisering niet eenvoudig. Wij spreken met Sander Ritman en Rene Waterreus, die een geheel eigen kijk op dit thema ontwikkelden.

Aap Blog Mies

De 34-jarige Sander Ritman, staat als echtgenoot, huisvader en schrijver, in het volle leven Toch worstelde hij jarenlang met gevoelens van eenzaamheid. Hij was druk in zijn hoofd en voelde zich nogal eens niet goed begrepen. ‘Wie ben ik eigenlijk?’, vroeg hij zich af. Hij ging op zoek naar antwoorden in de filosofie -vaak Oosters georiënteerd- en begon met het schrijven van verhalen en gedichten. Hij ontdekte dat hij ‘gevangen’ zat in al de rollen die hij dagelijks moest spelen. Hij startte de blog www.AapBlogMies.nl de waar hij zijn verhaal kwijt kon en hier kwamen veel reacties op van mensen die zich in zijn verhalen herkenden.
Rene Waterreus (43) is single en heeft een carrière als trainer/coach achter de rug. En hij is net als Sander ook schrijver. Hij kreeg na een lastige periode in zijn leven weer rust, maar gevoelens van eenzaamheid bleven hem bezig houden. Via het blog leerde hij Sander kennen. Het klikte wonderwel tussen deze mannen en nu werken zij samen aan de uitbouw van wat zij noemen de ‘School voor Eenzijn’.

Eenzijn

De ‘School voor Eenzijn’ is er om mensen te helpen van hun gevoelens van eenzaamheid af te komen. Via de leerweg, die Sander en Rene ontwikkelden, willen ze deelnemers helpen om tot een staat van Eenzijn te komen. Eenzijn is met een vrije, niet-oordelende geest kijken naar jezelf en de wereld. Het onderscheid tussen jou en de anderen verdwijnt. Je hebt dan minder last van je ‘ego’ en je kunt met liefde naar jezelf en de anderen kijken.

Community

Rene en Sander bouwen aan een community van gelijkgestemden zowel on- als offline. Inmiddels hebben zij met een donatie van Fonds 1818 een pilotgroep gedraaid: 6 bijeenkomsten met 6 deelnemers in de leeftijd van 29 tot 73. Dit leverde veel knowhow op voor de uitbreiding van hun school. Zij treden nu meer naar buiten en zijn in gesprek met de gemeente over hun initiatief. Het is een nieuwe, onorthodoxe methode om de regie te krijgen over een leven met eenzaamheid. Zij zoeken via hun blog – www.AapBlogMies.nl – gelijkgestemden zowel om deel te nemen aan de leergang en de community als ook ‘ervaringsdeskundigen’ die een rol bij de uitbouw van de school willen spelen.