Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Robert van Asten stadsdeelwethouder Segbroek

“80% van de ritten door de stad kan op de fiets gedaan worden”

Robert van Asten (39) woont aan de Thorbeckelaan, aan de uiterste rand van het stadsdeel Segbroek, net nog Loosduinen. Dagelijks fietst hij dwars door de stad en dus ook door ReVa naar zijn werkplek aan het Spui. “Fietsen in een stad als Den Haag is plezierig, ik fiets graag en veel en ook door de regen als dat moet.”

Mobiliteit en cultuur

Het bevorderen van het fietsen in de stad via de nieuwe sterroutes, via het vergroten van het aantal fietsstraten zoals er binenkort een komt in de De Constant Rebequestraat, zijn onderdeel van zijn taak als wethouder om de mobiliteit via fietsen en openbaar vervoer te verbeteren. Daarnaast heeft hij onder meer ook Cultuur in zijn portefeuille. Vanuit zijn werkkamer kan hij de bouwvorderingen aan de nieuwe cultuurtempel aan het Spui nauwgezet volgen. “Een grote stad als Den Haag heeft recht op zo’n mooi cultuurgebouw voor de uitvoering van al die mooie voorstellingen.”

Buurtbezoeken

Bij de verdeling van de portefeuilles voor het nieuwe college tussen Groep de Mos, VVD, GroenLinks en D66, waarbij Robert de onderhandelaar was voor D66, wilde hij bij de verdeling van de stadsdelen dat Segbroek aan hem toeviel. “Ik ben blij met deze uitkomst en ga me inzetten voor deze buurten. ReVa is een mooi onderdeel met een uitdagende taakstelling: een zeer gevarieerde buurt, heel dichtbebouwd, met veel cultuur en kunstenaars en vol buurtinitiatieven. Dat ontdekte ik tijdens de buurtbezoeken het afgelopen half jaar. Ik wil, waar ik dat kan, ruimte geven aan al die initiatieven.”

Vergroening, parkeren en wonen

Hij ziet ook dat verdere vergroening noodzakelijk is: gevelvergroening, deelauto’s, de straat als plek voor voetgangers en fietsers en minder voor de auto’s zeker waar het wijkvreemd verkeer betreft. “Mogelijk leidt dit tot een nieuw parkeerbeleid, waarover nu met de wijk gesproken wordt.” Hij vindt het ook belangrijk, dat zoveel mogelijk bewonersgroepen deel hebben aan de sociale en culturele activiteiten in de wijk. De gerenoveerde Verademing is een van de plekken waar dit gestalte krijgt. Een ander aandachtspunt is de beschikbaarheid van woningen voor de diverse groepen. “Dus de sociale woningvoorraad, die beperkt is in ReVa, verdient bescherming en zo mogelijk uitbreiding. De grote woondichtheid vraagt om een actief beleid van de gemeente om verdere splitsing van huizen echt te stoppen. Collega Revis van de VVD werkt aan de leefbaarheidstoets, die daarbij kan helpen.”

Cultuur in de wijk en de kracht van bewoners

“Een buurt met zoveel kunstenaars en zoveel kunstlocaties is natuurlijk fantastisch. De Nieuwe Regentes is een theater met een stadsuitstraling, maar het functioneert ook heel goed als cultuuranker.” Robert speelde zelf mee in een van de buurtvoorstellingen in het kader van Den Haag aan Zee. Hij bewondert een broedplaats als Dutch Dance Division en is zeker van plan om al die kunst waar het kan vanuit zijn portefeuille te steunen. En om voorstellingen te bezoeken natuurlijk. Robert zal zich nog veel laten zien in de buurten van Segbroek en altijd in de buurt zelf. Daar moet het gebeuren.

“Ik zie geen tegenstelling in de belangen van het ‘Spui’ en het stadsdeelwerk in de buurten. Het is mooi als er platforms zijn in de buurt, waar zoveel mogelijk stemmen uit de wijk gehoord worden,” zei hij op een buurtbijeenkomst in ons wijktheater op 7 november.